Vacature

 

De TU Kampen heeft een vacature voor de functie

Assistent in Opleiding (aio)

Discriminerende liefde: het zandlopermodel van Henk de Jong als christelijke lezing van het Oude Testament

De Theologische Universiteit zoekt een gemotiveerde junior onderzoeker die vertrouwd is met verschillende visies op de relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament en zich specialiseert in de thematiek van het christelijk lezen van het Oude Testament. Iemand die zich met de christelijke leestraditie verbonden weet en deze ook kritisch wil onderzoeken in het kader van een PhD traject.

De Theologische Universiteit is een christelijke academische instelling die Bijbel en leven met elkaar verbindt. Ze is stevig geworteld in de gereformeerde traditie en zet deze zowel onbekommerd als kritisch voort in dialoog met andere christenen en hun tradities.

Met 150 studenten, ongeveer 20 docenten en 30 andere medewerkers heeft de Kamper Theologische Universiteit de schaal en sfeer van een faculteit. Zij heeft een bijzondere leerstoel ‘Bijbelonderzoek en christelijke identiteit’, vernoemd naar Henk de Jong, sinds 2019 eredoctor van de universiteit. Het onderzoek waarvoor deze vacature is uitgeschreven gaat uit van deze leerstoel en is ingebed in het onderzoeksprogramma ‘Discriminating Love’ van de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST). In deze onderzoeksgroep werken bijbels theologen en systematisch theologen van de universiteiten van Kampen en Apeldoorn met elkaar samen.

Het te verrichten onderzoek focust op het door Henk de Jong ontwikkelde zandlopermodel als hermeneutisch handvat voor het verstaan van de ontwikkeling van Oude naar Nieuwe Testament. Dit model staat in de heilshistorische traditie van het christelijk lezen van het Oude Testament, maar heeft ook vragen opgeroepen. In hoeverre worden de eigenheid en diversiteit van het Oude Testament daarin recht gedaan? Hoe verhouden Gods liefde voor Israël en zijn bemoeienis met de volken zich tot elkaar? Kan Israël binnen dit model zijn bijzondere plaats behouden? De Henk de Jong-leerstoel wil laten onderzoeken of het zandlopermodel de toets van de kritiek kan doorstaan of moet worden bijgesteld.

Wat we zoeken:

 • Je hebt een Master-diploma in de theologie (specialisatie: Oude Testament) en je eindscriptie is als bovengemiddeld beoordeeld.
 • Je beheerst de Bijbeltalen.
 • Je bent een christen die zich herkent in de identiteit van de Theologische Universiteit.
 • Je bent vertrouwd met verschillende visies op de relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de loop der eeuwen zijn ontstaan.
 • Je bent bekend met de (heilshistorische) Bijbelinterpretatie in de gereformeerde traditie.
 • Je beheerst de Engelse taal op een voldoende professioneel niveau.
 • Je bent leergierig en staat open voor samenwerking met mede-onderzoekers.
 • Je hebt bovengemiddelde onderzoekskwaliteiten.

Wat we bieden:

 • Een aanstelling van minimaal 0,8 fte, met ingang van 1 september 2021, voor de duur van een jaar. Na toetsing van de voortgang volgt in principe verlenging van de aanstellingsduur tot maximaal 4 jaar.
 • Honorering conform CAO Nederlandse Universiteiten.
 • Begeleiding door de hoogleraar ‘Bijbelonderzoek en christelijke identiteit’ (beoogd promotor).
 • Participatie in de vakgroep Bijbelwetenschappen en Bijbeltalen.
 • Deelname aan de Initial Graduate School (in samenwerking met de PThU) ter voorbereiding van een zelf te schrijven PhD onderzoeksproposal.
 • Budget voor congressen en andere deskundigheidsbevordering.
 • Inbedding in de onderzoeksgroep BEST (https://besttheology.nl).

Meer informatie:

Nadere informatie kan verkregen worden bij Jaap Dekker, hoogleraar ‘Bijbelonderzoek en christelijke identiteit’ (Henk de Jong-leerstoel) en directeur opleidingen, jdekker@tukampen.nl.

Heb je interesse in deze vacature, reageer dan door een motivatiebrief + CV uiterlijk 15 juni 2021 te sturen naar secretariaat@tukampen.nl.

Meer weten? Mail of bel

J. Dekker

jdekker@tukampen.nl

038-4471710