Universiteitsgebouw: maandag t/m vrijdag: 08.15-17.00 uur

Bereikbaarheid en parkeren
Klik hier voor het adres op de kaart. Download hier een pdf met informatie over parkeren in de omgeving van de TU Kampen.

Bankrelatie
ABN-AMRO Kampen,
IBAN NL37ABNA0416799000

t.n.v. de Theologische Universiteit