Wil je weten hoe een theologieles eruit ziet? Hieronder bieden wij videolessen voor VWO-5 en -6 leerlingen.

Deze video’s zijn gemaakt van collegemiddagen die werden georganiseerd voor leerlingen die kozen voor het vak Maatschappij en Religie. Ze kwamen op bezoek om bij ons gastlessen te volgen.

De docenten brengen de academische wereld dichtbij op een boeiende en motiverende manier.  We denken na over actuele onderwerpen. We verbinden de theologie met hun leefwereld door colleges en opdrachten over apologetiek en wereldreligie, maar het raakt ook hun persoonlijk geloof en Bijbellezen.

Deze video’s zijn te gebruiken voor (online) lessen godsdienst. Klik op de link om de video te bekijken.

Als christen geloof je heel wat zaken die grote vragen oproepen bij niet-christenen. Vragen die je trouwens óók enorm kunnen bezighouden als je wél christelijk bent opgevoed. Hieronder een aantal van deze thema’s:

Deze drie lessen van Rik Peels helpen je niet alleen in het gesprek met niet-gelovigen, maar zijn ook opbouwend voor je persoonlijk geloof!

Robert Doornenbal: Christendom en andere religies

Wat is de relatie tussen het christelijk geloof en andere religies? Als je goed kijkt, zie je sporen van God in andere religies. Dat biedt aanknopingspunten in bijvoorbeeld missionair werk en het vertelt ons ook iets over hoe God aanwezig is in deze wereld.

  1. Analogieën van verlossing
  2. Vingerafdrukken van God
  3.  Oprechte godzoekers in andere religies

Maarten Kater : De exclusiviteit van het christelijk geloof

We denken na over wie Jezus Christus is. Hij is uniek en Hij is de enige weg tot God. Dat is de kern van het christelijk geloof. Maar plaatsen we anderen daarmee ‘erbuiten’ en … is het niet arrogant? Genoeg spannende vragen, en jij hebt er vast ook nog een paar!

   1. Les 1 is het christelijk geloof uniek en exclusief?
   2. Les 2 wat gebeurt er met mensen die nooit van Jezus hebben gehoord?
   3. Les 3 spannende vragen

Benno van den Toren: Het intercultureel apologetische gesprek

Ook al woon je in hetzelfde dorp, je leeft als christen in een andere wereld. Hoe ga je – dit wetende – het gesprek aan met mensen van andere (sub-)culturen?

  1. Culturele obstakels
  2. Het cultureel relativisme voorbij
  3. Mogelijkheden

Cursus: Jij en de Bijbel

Deze cursus bestaat uit 10 video’s.  Bij de colleges staan ook verwerkingsopdrachten van de docenten vermeld.