Juni 2020: De kerkdeuren gaan weer op een kier. Maar samenkomsten waar iedereen aan kan deelnemen zijn het voorlopig niet.
Vanaf zondag 4 april – Palmzondag – tot en met zondag 7 juni – Zondag van de Drie-eenheid – verscheen er wekelijks een aflevering van In Mijn Naam (Matteüs 18: 20)… een viering voor thuis, om in zijn geheel te gebruiken of als uitgangspunt voor een eigen viering. Aangeboden door de Theologische Universiteit Kampen en het Steunpunt Liturgie. Zie ook www.steunpuntliturgie.gkv.nl/in-mijn-naam/
Nu de kerkdeuren weer een beetje open zijn gegaan, passen we deze handreiking aan. Aflevering 15 bevat daarom een opzet voor zeven vieringen. Die opzet gaat samen met de zeven podcasts rond de Zeven Werken van Barmhartigheid die Weetwatjegelooft.nl uitbrengt.

Hoe handelen we verantwoord in tijden van crises? Als mens in relatie tot al die naasten om ons heen? En specifiek als christen: hoe nemen we onze verantwoordelijkheid? Wie is onze naaste om goed aan te doen? Nu niet als veel voorkomende vraag tijdens een Bijbelstudie, maar een opgave die zich vanuit een crisissituatie aan ons opdringt.

In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. De actualiteit van de coronapandemie vormt daarbij de achtergrond.

In deze In Mijn Naam wordt rond deze podcasts een liturgische cirkel aangereikt. Er zijn twee opties: eenvoudig of iets uitgebreider. Onder de viering zijn verschillende suggesties voor de verdere invulling te vinden.