Naast de betrokkenheid op digitaal uitgezonden kerkdiensten, is er ook behoefte om zelf vorm te geven aan geestelijke ontmoeting, viering en gebed.
Om daaraan structuur en vorm te geven, bieden wij als Theologische Universiteit Kampen samen met het Steunpunt Liturgie samen deze handreiking, onder de titel In Mijn Naam… (Matteüs 18: 20). De nieuwste handreikingen zijn onderaan deze pagina te downloaden. Voor de overige documenten verwijzen we naar: www.steunpuntliturgie.gkv.nl/in-mijn-naam/

Iedere week wordt er een nieuwe aflevering geplaatst. De eerste aflevering bevat een aantal algemene suggesties en aandachtspunten. In de komende weken komen daar de voorbeelden bij van thuisliturgieën, ontwikkeld door het Steunpunt Liturgie en de TU Kampen.

Algemene tips voor thuis meevieren:

  1. Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding die met Bijbel en geloof te maken heeft.
  2. Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is allereerst symbool van de Opgestane Heer, tegelijk helpt een brandende kaars ook bij tot rust komen, concentratie oproepen, je open te stellen voor de Schepper van het Licht. Heb je kinderen, laat een van hen dan de kaars aansteken. Wordt ook in de dienst een kaars aangestoken, steek dan de eigen kaars gelijktijdig aan.
  3. Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?
  4. Hoe gaat het met zingen, met vaste onderdelen van de dienst die mee door de gemeente worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met de huisgenoten te spreken of zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het meespreken van het Onze Vader (als dat deel uit maakt van de voorbede).
  5. Hoe gaat het met bidden? Neem je ook nu de gebedshouding aan? Doe je het juíst nu?
  6. De dienst is afgelopen. Laat het even bezinken. Blaas dan de kaars uit, sluit de laptop, sluit i-pad of computer af.
  7. Tijd voor koffie. Tijd voor app-contact met huiskringgenoten. Wens elkaar een gezegende zondag. Schrijf een kaartje voor een kwetsbare zuster of broeder.
  8. Tot slot: hoe ging het met de collecte? Was daar in de dienst de mogelijkheid voor, via een QR-code? Niet? Maak dan nu je gaven over. Een kerkdienst zonder dat is niet volledig.