Staat de TU Kampen op het collecterooster?

Deze informatie kunt u gebruiken:

De Theologische Universiteit Kampen maakt de opleiding van theologen mogelijk, voor kerk en samenleving.

De Theologische Universiteit Kampen geeft betekenis aan gereformeerde theologie voor kerk, wetenschap, politiek en samenleving. De universiteit wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Door middel van een Bachelor Theologie, Master Theologie Algemeen en driejarige predikantsmaster. Daarnaast wordt er relevant onderzoek uitgevoerd. Daarbij staat kennisuitwisseling tussen kerk en maatschappij centraal. Er wordt een kennisplatform ontwikkeld rondom Bijbel, geloof en kerkzijn. De Theologische Universiteit geeft Bijbelse kennis betekenis aan de wereld van morgen.

Promotiefilm

Hieronder vindt u afbeeldingen en presentaties voor de beamer:

Meer weten? Mail of bel

E.J. Akkerman

ejakkerman@tukampen.nl

038-4471710