Op  www.gkv.nl/preekbevoegden/ vindt u medewerkers of studenten die u kunt benaderen voor kerkdiensten in uw gemeente.  Dit zijn bijvoorbeeld onderwijs- of onderzoeksmedewerkers van de TU of studenten met preekbevoegdheid.

Of afgestudeerd theologen die niet verbonden zijn aan een plaatselijke gemeente, maar aan wie door de classis wel een preekbevoegdheid is verleend. Dit zijn theologen die een baan hebben als bijv. justitiepredikant, pastor in een verzorgingshuis of zich inzetten voor de landelijke dienstverlening aan de kerken. Voor een deel zijn het theologen die na hun studie (of predikantschap) elders aan de slag zijn gegaan, maar ook de kerken willen dienen.