Wilt u een bijdrage leveren om gereformeerd theologisch onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling aan de Theologische Universiteit Kampen te bevorderen?

Uw gift is nodig voor:

  • de opleiding van nieuwe predikanten
  • relevant theologisch onderzoek en interessante publicaties
  • kennisuitwisseling met kerk en maatschappij
  • 50% van de financiering van de TU

Giften, legaten en lijfrenteschenkingen komen terecht in het Universiteitsontwikkelingsfonds (UOF). Daaruit worden belangrijke extra projecten gefinancierd.

Het doel van het Universiteitsontwikkelingsfonds is om projecten te financieren die een bijzondere bijdrage leveren aan de missie van de Theologische Universiteit, dat wil zeggen aan de ontwikkeling en uitbouw van de gereformeerde theologie.

Het fonds wordt gevoed door giften en legaten (testamentaire beschikkingen) aan de Theologische Universiteit. Wie overweegt om aan dit fonds bij te dragen, kan zijn of haar bedrag een speciale bestemming geven: een zelf te kiezen terrein van de theologie, een onderzoek over een bepaald thema etc.

Bankgegevens: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit

Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie ontvangen over de wijze waarop u via het Universiteitsfonds kunt bijdragen aan de ontwikkeling en uitbouw van de gereformeerde theologie? Neem dan contact op met Pim Boven.

Als u meer informatie wil ontvangen over ons werk, schrijft u zich dan in om ons TU magazine twee keer per jaar gratis te ontvangen.

Dankzij uw gift of legaat krijgen jonge wetenschappers de kans om onderzoek te doen.

De Theologische Universiteit Kampen heeft een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

Meer weten? Mail of bel

J. W. Boven

jwboven@tukampen.nl

038-4471710