Theologische Universiteit Kampen voor bedrijf en samenleving

Theologie heeft organisaties en bedrijven veel te bieden. Kerk en theologie putten uit de klassieke bronnen van moraal, spiritualiteit en zingeving. Tijdens de opleiding wordt er expliciet verbinding gelegd tussen theologie en maatschappelijke vragen. Want theologen zien niet alleen in de kerk een taak, maar ook buiten de kerk.

Theologen kunnen zingevingsvragen betrekken bij de bezinning op werk en carrière. Maar denk ook aan thema’s als sociaal leiderschap en ethiek,  spiritualiteit, religie & recht, politiek, lezen van oude teksten, digitale samenleving, zingeving, filosofie en organisatiekunde. 

Aanbod:

  • Trainingen/ workshops waarbij de betekenis van theologie voor bedrijven en organisaties concreet en toepasbaar wordt gemaakt. 
  • Advies over bijvoorbeeld sociaal leiderschap, ethische dilemma’s,  religie & recht, politiek, digitale samenleving of organisatiekunde.
  • Invulling teamdag voor management of personeel: Workshop aan het management of aan het personeel rondom zingevingsvragen in werk en carriere. Tegen aantrekkelijk tarief.
  • Aansluiten bij ons ondernemersnetwerk. Je wordt uitgenodigd voor inspiratiesessies/ reflectiebijeenkomsten en wordt betrokken bij ontwikkelingen van onze universiteit.
  • Zinvolle vermogensbesteding. Aan de universiteiten ligt altijd een aantal projecten te wachten die vanwege de kosten nu nog niet of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de beoefening van gereformeerde theologie en het eigentijds vormgeven van onderwijs en onderzoek.
  • Onderzoek naar relevante vragen vanuit bedrijven en maatschappelijke organisatie.
  • Stageplekken: wij laten onze studenten graag in de praktijk ontdekken wat theologie en organisaties en bedrijven elkaar te bieden hebben.

Meer weten? Mail of bel

J. W. Boven

jwboven@tukampen.nl

038-4471710