De Theologische Universiteit kent twee vertrouwenspersonen, een interne en een externe.

De interne vertrouwenspersoon is dr. Myriam Klinker-de Klerck, werkzaam aan de TU als docent Grieks en Nieuwe Testament.
De externe vertrouwenspersoon is Wilfred de Vries, bereikbaar via 06-20594989.

Wanneer iemand een klacht heeft zal, nadat de klager toestemming heeft gegeven, zo snel mogelijk de externe vertrouwensperoon worden ingeschakeld, maar deze is ook rechtstreeks te benaderen.

Meer weten? Mail of bel

M.G.P. Klinker-De Klerck

mklinker@tukampen.nl

038-4471710