Wie kan lid worden van de bibliotheek?

Het lidmaatschap staat open voor medewerkers en studenten van de TU en voor belangstellenden.