Oude Testament

Wil je je specialiseren in het Oude Testament? Ben je aan het werk in de kerk of docent op de middelbare school en wil je je kennis van de Bijbel verrijken op wetenschappelijk niveau? Kom naar Kampen en volg de master Oude Testament.

Een master waarin vragen rondom het godsbeeld in het Oude Testament centraal staan. Denk aan de verhouding tussen God en het geweld, de wraak en het berouw van God, de verhouding tussen monotheïsme en polytheïsme en vermeende vrouwelijke kenmerken van God.

Beroepsperspectief

De master Oude Testament is een algemeen theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek beroepsgericht. In de praktijk zijn er echter genoeg mogelijkheden in het kerkelijk en maatschappelijke leven om vanuit deze opleiding aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook op functies in het academisch (universitair en hoger beroeps-) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerde masters worden ingezet. Daarnaast werken afgestudeerden in vormen van ‘kerkelijk werk’ en gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder meer in het bedrijfsleven).

Meer weten? Mail of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl