De TU Kampen wil open én academisch nadenken over de Bijbel, geloven en kerk-zijn, hierin kun jij als student van buitenaf delen. Door bij ons een minor te volgen kom je in aanraking met écht gelovige en tegelijk academische docenten en kritische theologiestudenten. Zo kan je je blik verbreden en verdiepen in de theologie.

Een minor is een samenhangend pakket van meestal 15 EC. Het is ook mogelijk om 2 pakketten van 15 te combineren. Je volgt een minor vaak in je tweede of je derde bachelorjaar. Bevalt de theologie je goed? In de meeste gevallen kan je met een aanvullingsminor van 15 EC zo doorstromen naar een theologische Master!

Wil je in 2020-2021 graag een minor bij ons volgen? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Vanaf 2021 – 2022 biedt de TU Kampen de volgende de minoren aan:

  • Lutheranisms – Calvinisms – Catholicisms (15 EC) – Periode A

Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een bachelorproef, kan je doorstromen naar de Master Kerkgeschiedenis of Spiritualiteit.

Dialogue between Christian traditions starts with knowledge of these traditions. The historic dimension of our faith, the awareness that we are not the first, helps us to understand our roots. This understanding is necessary for theologians to navigate their position in church and society and face modern day challenges.

With this minor, supplemented with the pre-master minor and in some cases a bachelor’s thesis, you can enroll in the Master Church History or Spirituality.

  • Minor Ecologische Theologie (15 EC) – Periode B

Heb je interesse in ecologie? Wil je als christen bewust omgaan met Gods schepping en het milieuvraagstuk? In de minor ecologische theologie kijk je door de lens van Bijbel en christelijke theologie naar verschillende facetten van de ecologische problematiek. Hoe zijn zonde en gebrokenheid hier doorheen geweven? Hoe moet je Gods belofte van herschepping precies opvatten? En wat betekent deze concreet voor onze verantwoordelijkheid als christenen vandaag? Deze en andere vragen vormen de insteek van de vier modules binnen deze minor. Tegelijk biedt de minor ecologische theologie een oefening om Bijbel, systematische theologie en onze eigen leefwereld met elkaar in gesprek te brengen. Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een bachelorproef, kan je doorstromen naar de Systematische Theologie of Spiritualiteit. Ook de master Oude Testament en Nieuwe Testament zou je kunnen instromen, wanneer je ook nog 15 EC Grieks of Hebreeuws gaat volgen.

  • Identiteit – ethiek – publieke theologie (15 EC) – Periode B

Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een bachelorproef, kan je doorstromen naar de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving of Spiritualiteit.

In deze minor (15 ec) bezinnen we ons vanuit theologische, filosofische en historische kaders op het gedachtengoed van invloedrijke Christelijke denkers op de terreinen van samenleving en/of (sociale) ethiek. Daarbij ligt een accent op de traditie van het neocalvinisme en de interactie tussen deze traditie en alternatieve posities. Het themaveld wordt betreden vanuit drie invalshoeken: a. een inleiding op en een gezamenlijke en persoonlijke lezing van primaire auteurs en hun visie op de samenleving, b. een selectie van urgente en/of belangrijke (sociaal-) ethische thema’s waarbij telkens het concept van minstens één vooraanstaand ethicus betrokken wordt, c. een historische inleiding op en inkadering van a. en b.

Deze minor staat in relatie tot de onderzoeksgroep NRI (Neocalvinism Research Institute). Waar mogelijk wordt In concretisering en verbinding gelegd met daarbinnen lopend onderzoek.

Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een

bachelorproef, kan je doorstromen naar de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving of Spiritualiteit.

  • Religie en Samenleving (35 EC) – Verspreid over het jaar

Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een bachelorproef, kan je doorstromen naar de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving of Spiritualiteit.

  • Premaster aanvullingsminor (15 EC)

Dit pakket is speciaal ontwikkeld als aanvullend op een minor van 15 EC, om daarmee door te stromen naar één van onze masters, maar is ook zelfstandig te volgen.

De premaster aanvulling bestaat uit 3 modules van elk  5 EC:  Oude Testament, Nieuwe Testament– Systematische Theologie. Deze modules kan je grotendeels in begeleide zelfstudie volgen, op het moment waarop het jou uitkomt.

  • Premaster als minor (30-70 EC)

Een premaster is een schakelpakket tussen je (niet-) theologische HBO of WO-opleiding en een master aan onze universiteit. Dit schakelpakket kan je volgen als je al (lang geleden) je andere opleiding hebt afgerond, maar kan je ook volgen tijdens je huidige opleiding. In het kort bestaat de premaster uit:

  • 20 EC (voor HBO-studenten) of 30 EC (voor WO-studenten) bestaande uit vaste modules verspreid over periode A en B
  • Minimaal 10 EC keuzemodules, afhankelijk van de keuze voor master
  • Voor HBO-studenten: 10 EC Bachelorproef of dit combineren met afstudeerwerk van je eigen instelling
  • Meer info, zie premaster

Ingangseisen

De minoren van de TU zijn toegankelijk voor alle studenten van alle andere universiteiten en hogescholen die hun eerste jaar (propedeuse) hebben afgerond.

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten? Neem contact op met de studieadviseur. Inschrijven voor een minor kan tot 1 juni. Na deze datum wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er voor elke minor zijn. Een minor gaat door bij minimaal 4 studenten. De premaster als minor gaat altijd door.

Meer weten? Mail, app of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl