De droom om predikant te worden heeft je nooit losgelaten, of die kwam pas op latere leeftijd. Inmiddels heb je een gezin, een baan en levenservaring. Maar het is nog niet te laat. Misschien is predikant worden via de kerkelijke route een optie. Je volgt dan bij ons een gedegen opleiding, samen met de studenten van de predikantsmaster. Aan het einde van de opleiding ontvang je een kerkelijk certificaat waarmee je een beroepbaarstelling in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kunt aanvragen.

Criteria

Om voor dit traject in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

  • Je bent ouder dan 40 jaar
  • Je hebt en hbo- of wo-diploma
  • Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring in de kerk, bijvoorbeeld als kerkelijk werker, catecheet, ouderling, pastoraal werker

Misschien is dit interessant voor je:

https://duo.nl/levenlanglerenkrediet/

Inschrijven:

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig:

  • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
  • Een recent CV met afgeronde studies, werk en stage-ervaringen
  • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
  • Kopie van identiteitsbewijs
  • Officiële pasfoto

Meer weten? Mail of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl