De bachelor theologie aan de TU Kampen richt zich op iedereen die belangstelling heeft voor vragen rondom het christelijk geloof, religie, levensbeschouwing en samenleving. Je kunt kiezen uit twee routes (‘tracks’):

Route 1: de klassieke theologische vakken en de context van de kerk, de andere meer op de verbinding van het christelijk geloof aan de huidige samenleving en cultuur. In deze route werk je aan grondige kennis van de Bijbeltalen.

Route 2:  religie en samenleving legt expliciet de verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Het gaat om de modules:  zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en organisatiekunde en leiderschap.

Deze route biedt een goede voorbereiding voor enkele Mastervarianten, zoals Church and Mission in the West, Identiteit-Ethiek-Samenleving, Intercultural Theology en Spiritualiteit.  je kunt bijvoorbeeld terecht in het onderwijs, de journalistiek, publieke ambten en ethische of spirituele advisering. Je kunt na deze Bachelorroute ook doorstromen naar een niet-theologische masteropleiding.

Route 2  is niet alleen aantrekkelijk voor studenten die na de bachelor willen instromen in de Master Theologie Algemeen maar ook voor studenten die na een bachelor theologie voor een niet-theologische master kiezen. Met deze route spelen we in op de behoefte aan theologen die een bijdrage leveren aan de samenleving.

De TU Kampen blijft het belang benadrukken van een theologische bachelor met een klassiek profiel waarin de Bijbeltalen een belangrijke rol spelen. Bachelor studenten die de alternatieve route hebben gevolgd en alsnog kiezen voor de predikantsmaster moeten de talen daarom inhalen. Daarbij zal de TU Kampen hen optimaal faciliteren.

Talenonderwijs beperkt zich tot het eerste jaar. Je krijgt tijdens je opleiding niet alleen zelfstandige vakken maar leert ook hoe al die vakken samenkomen in de omgang met concrete vragen en met praktijkkwesties.

De bachelor leidt je op tot beginnende theoloog die via het vervolg van een masteropleiding uiteindelijk vruchtbaar kan functioneren binnen een kerkelijke, religieuze, maatschappelijke of wetenschappelijke praktijk. De bachelor wordt in voltijd en deeltijd aangeboden.

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de bachelor Theologie heb je de volgende diploma’s of getuigschriften nodig: vwo-diploma of hbo-propedeuse*.

*Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan. Pas daarna ben je toelaatbaar.

De bacheloropleiding van de Theologische Universiteit Kampen is volledig geaccrediteerd door de NVAO.  Het CROHO nummer van de Bachelor is 56109 en de graad is BA.

 

Meer weten? Mail, app of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl

Schrijf je in!

Inschrijven voor een studie theologie doe je via studielink.nl. De toelatingseisen vind je hier.

Toelatingseisen