Bachelor theologie

De bachelor theologie aan de TU Kampen richt zich op iedereen die belangstelling heeft voor vragen rondom het christelijk geloof, religie, levensbeschouwing en samenleving. Je kunt kiezen uit twee routes (‘tracks’):

Route 1: de klassieke theologische vakken en de context van de kerk, de andere meer op de verbinding van het christelijk geloof aan de huidige samenleving en cultuur. In deze route werk je aan grondige kennis van de Bijbeltalen.

Route 2:  religie en samenleving legt expliciet de verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Het gaat om de modules:  zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en organisatiekunde en leiderschap.

Deze route biedt een goede voorbereiding voor enkele Mastervarianten, zoals Church and Mission in the West, Identiteit-Ethiek-Samenleving, Intercultural Theology en Spiritualiteit.  je kunt bijvoorbeeld terecht in het onderwijs, de journalistiek, publieke ambten en ethische of spirituele advisering. Je kunt na deze Bachelorroute ook doorstromen naar een niet-theologische masteropleiding.

Route 2  is niet alleen aantrekkelijk voor studenten die na de bachelor willen instromen in de Master Theologie Algemeen maar ook voor studenten die na een bachelor theologie voor een niet-theologische master kiezen. Met deze route spelen we in op de behoefte aan theologen die een bijdrage leveren aan de samenleving.

De TU Kampen blijft het belang benadrukken van een theologische bachelor met een klassiek profiel waarin de Bijbeltalen een belangrijke rol spelen. Bachelor studenten die de alternatieve route hebben gevolgd en alsnog kiezen voor de predikantsmaster moeten de talen daarom inhalen. Daarbij zal de TU Kampen hen optimaal faciliteren.

Talenonderwijs beperkt zich tot het eerste jaar. Je krijgt tijdens je opleiding niet alleen zelfstandige vakken maar leert ook hoe al die vakken samenkomen in de omgang met concrete vragen en met praktijkkwesties.

De bachelor leidt je op tot beginnende theoloog die via het vervolg van een masteropleiding uiteindelijk vruchtbaar kan functioneren binnen een kerkelijke, religieuze, maatschappelijke of wetenschappelijke praktijk. De bachelor wordt in voltijd en deeltijd aangeboden.

Toelatingsvoorwaarden Bachelor Theologie

Om te worden toegelaten tot de bachelor Theologie dien je in bezit te zijn van een van de volgende diploma’s of getuigschriften:

  • Een VWO-diploma of hbo-propedeuse*
  • Een diploma of getuigschrift dat door de universiteit met het onder 1 genoemde diploma is gelijkgesteld. Dit betreft onder andere een getuigschrift dat aantoont dat de student een propedeuse van een HBO- of WO-opleiding heeft afgerond.
  • Zij die niet aan het bovengenoemde voldoen en 21 jaar of ouder zijn, kunnen gebruik maken van de colloquium doctum regeling. Zie voor meer informatie de regeling Colloquium doctum hieronder.

Inschrijven voor de bachelor theologie verloopt via studielink (externe link).

Aanstaande studenten uit het voortgezet onderwijs dienen zich aan te melden voor toelating. Indien een student zich na 1 mei  aanmeldt voor de opleiding, kan de universiteit deze student alsnog toe laten. Neem voor informatie contact met onze studieadviseur op. Na de inschrijving via studielink wordt de aspirant-student uitgenodigd voor een intakegesprek.

*Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan. Pas daarna ben je toelaatbaar.

De bacheloropleiding van de Theologische Universiteit Kampen is volledig geaccrediteerd door de NVAO.  Het CROHO nummer van de Bachelor is 56109 en de graad is BA.

Inschrijving Bachelor Theologie

Als je je inschrijft hebben wij van je nodig: (aanleveren via toelatingscommissie@tukampen.nl)

  • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
  • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
  • Kopie van identiteitsbewijs
  • Officiële pasfoto

Meer weten? Mail of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl

Schrijf je in!

Inschrijven voor een studie theologie doe je via studielink.nl. De toelatingseisen vind je hier.

Toelatingseisen