De bachelor theologie aan de TU Kampen richt zich op iedereen met belangstelling voor vragen rond christelijk geloof, religie, levensbeschouwing en samenleving. Je kunt kiezen uit twee routes (‘tracks’):

Route 1: de klassieke theologische vakken en de context van de kerk, de andere meer op de verbinding van het christelijk geloof aan de huidige samenleving en cultuur. Deze route omvat grondige kennis van de Bijbeltalen.

Route 2:  religie en samenleving legt expliciet de verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Het gaat om de modules:

zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en ondernemerschap en organisatiekunde.

Talenonderwijs beperkt zich tot het eerste jaar. Je krijgt tijdens je opleiding niet alleen zelfstandige vakken maar leert ook hoe al die vakken samenkomen in de omgang met concrete vragen en met praktijkkwesties.

De bachelor leidt je op tot beginnende theoloog die via het vervolg van een masteropleiding uiteindelijk vruchtbaar kan functioneren binnen een kerkelijke, religieuze, maatschappelijke of wetenschappelijke praktijk. De Bachelor wordt in voltijd en deeltijd aangeboden.

Kenmerken van de bachelor theologie aan de TU Kampen zijn:

  • Verbindt Bijbel en leven
  • Betrokken op kerk en samenleving
  • Oefening in de omgang met de Bijbel en met mensen
  • Gericht op hoofd en hart
  • Ruimte voor zoekers en vinders
  • Aandacht voor theologie en andere wetenschappen
  • Een vitale hechte gemeenschap van docenten en studenten

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de bachelor Theologie heb je de volgende diploma’s of getuigschriften nodig: vwo-diploma of hbo-propedeuse*.

*Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan. Pas daarna ben je toelaatbaar.

De bacheloropleiding van de Theologische Universiteit Kampen is volledig geaccrediteerd door de NVAO.  Het CROHO nummer van de Bachelor is 56109 en de graad is BA.

 

Meer weten? Mail, app of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl

Schrijf je in!

Inschrijven voor een studie theologie doe je via studielink.nl. De toelatingseisen vind je hier.

Toelatingseisen