He! Mijn naam is Naomi. Ik ben 23 jaar en zit in het eerste jaar van de predikantsmaster aan de Theologische Universiteit in Kampen. Het is niet vanzelfsprekend dat ik aan deze universiteit studeer. Als jong meisje was ik al gefascineerd door het werk van een predikant. Mensen vertellen over het wonderbare werk van Jezus Christus, dat wilde ik ook! Daarnaast vond ik het toen al heel bijzonder dat je als predikant bij zoveel fases in een leven betrokken mag zijn en heel dichtbij mag komen. Je bent erbij wanneer er een nieuw leven wordt gegeven en je een kindje mag dopen, je bent er bij wanneer mensen bewust kiezen om Jezus te volgen en belijdenis doen, maar je kunt ook van betekenis zijn wanneer er huwelijksproblemen zijn of wanneer het aardse leven ten einde loopt. Alle leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus zijn in de kerk vertegenwoordigd en dat maakt, wat mij betreft de kerk zo mooi! Daar onderdeel van mogen zijn, dat lijkt me heel dankbaar werk.

Voorlopig studeer ik nog 3 jaar in Kampen, maar na mijn opleiding zou ik graag in de kerken willen werken. Mensen pastoraal ondersteunen en vertellen over Jezus, Bijbel en het leven van alle dag aan elkaar verbinden, daar voel ik me toe geroepen!

Naomi van Lobenstein, predikantsmaster

 

Ik ben Hanna van Keulen, 21 jaar, ik zit in mijn 4e Bachelor jaar en woon in Kampen. Toen de vraag langs kwam wat ik in de toekomst zou willen doen met mijn leven, heb ik ook de vraag gesteld wat God zou willen dat ik zou doen met mijn leven. Vanuit mijn geloof in Hem heb ik besloten dat ik het prachtig zou vinden om de rest van mijn leven te dienen in Gods koninkrijk. Ik ben altijd al gefascineerd geweest over hoe de wereld, de mens en hoe God in elkaar zit. Toen ik na een keertje kijken op een open dag mijzelf in het plaatje theologie zag, was de knoop doorgehakt. De studie geeft mij dat ik God, de wereld, de mens en mijzelf steeds beter leer kennen. De studie zorgt dat ik me verwonder, enthousiast word en dat ik steeds weer gewezen word op de urgentie van een leven met God.  God is de bron van het leven en Zijn liefde voor mensen moet uit gedeeld worden. Ik wil graag leren hoe ik mensen kan helpen in hun leven met God en hoe ik Gods liefde hierbij kan uitdelen. Ik hoop in de toekomst daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen op de plek waar God mij plaatst.

 

Hanna van Keulen, Bachelor

“Ik ben Olaf Smidt, 23 jaar, en zit in het tweede jaar van mijn studie Master Theologie (richting gemeentepredikant) aan de TU Kampen. Op mijn 18e ben ik hier binnengekomen en ben daarbij gelijk op kamers gegaan. Daarna ben ik hier de bachelor doorlopen en ben ik nu alweer een jaar bezig in de Master. De studie is me goed bevallen. Je wordt enerzijds uitgedaagd in het bevragen van eigen overtuigingen en anderzijds is er voldoende begeleiding in het vinden van antwoorden. In dit alles wordt de Bijbel serieus genomen, en ben je bezig met de vraag wat de Bijbel ons vandaag de dag te zeggen heeft. Wat ik erg waardeer is dat er ook veel aandacht is voor je eigen ontwikkeling als persoon. Ik heb Kampen leren kennen als een mooie stad waar het goed leven is. Het is niet zo druk als ‘een grote studentenstad’, maar er is hier nog steeds veel te beleven. Bovendien is er een hechte gemeenschap, zowel bij de studenten onderling, als in contact met personeel en docenten. Theologie studeren, vormt je denken, je geloof en helpt je daarbij ook om anderen te helpen in de vragen die zij hebben.”

Olaf Smidt, Master Theologie

In het filmpje hieronder vertellen Naomi, Hanna en Olaf meer over studeren aan de Theologische Universiteit Kampen: