Jaarlijks initieert de NGP een roepingenzondag en daar sluiten wij als met de TU Kampen  bij aan. Roepingenzondag: Een zondag waarin er specifiek aandacht wordt besteed aan roeping.

Met de boodschap: “is een studie Theologie iets voor jou?” maar ook: “Hoe wil God jouw talenten gebruiken? Denk er eens over na. Bid ervoor. Spreek er met elkaar over. Kijk om je heen. Soms zie je gaven en talenten beter bij een ander dan bij je zelf!”

In zekere zin zijn we allemaal geroepen – voor het werk in Gods koninkrijk. En dat koninkrijk van God is breed. Daar waar hij ons voor wil gebruiken.Dat kan in de kerk zijn of daarbuiten.

Er is materiaal beschikbaar om de roepingenzondag voor te bereiden: deze preek van Mark Rietkerk bijvoorbeeld met als thema: Stel je in zijn dienst.

De roepingenzondag wordt van harte aanbevolen door Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK):

Wil je wat voor anderen betekenen? Je hebt vast talenten gekregen, die je kunt inzetten in de kerk en Gods Koninkrijk. Neem een moment deze dag om met God na te gaan of je met je talenten op de goede weg bent; wellicht heeft Hij er wel een ander plan mee, dan jij. Wees stil en luister naar Zijn stem. Hij zal je helpen ontdekken waar je op je plek bent, waarvoor je geroepen bent.

en door Melle Oosterhuis,  voorzitter van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv):

Je ziet je eigen talenten en die van anderen in de gemeente zomaar over het hoofd. Daardoor blijven ze zomaar onbenut in kerk en koninkrijk. Dat is in strijd met wat Petrus ons voorhoudt in 1 Pt. 4:10:

‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.’  

Een weerkerende roepingenzondag kan stimuleren om gehoor te geven aan deze oproep van Petrus.

De NGP en de TU Kampen vragen voorbede aan speciaal voor ambtsdragers, predikanten en theologiestudenten in opleiding. Ook kan er worden gecollecteerd voor de predikantenopleiding en worden predikanten opgeroepen om de preek op roepingenzondag te wijden aan onze roeping in Gods Koninkrijk. Materiaal is hier te vinden.

De NGP en de TU Kampen hebben besloten om de roepingenzondag steeds op de laatste zondag van januari te houden omdat studenten in deze periode nadenken over hun studiekeuze. De eerstvolgende roepingenzondag zal zijn op zondag 31 januari 2021.