Sabine Hiebsch benoemd tot hoogleraar Lutherstudies en de geschiedenis van het lutheranisme

KAMPEN – Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit te Kampen heeft met ingang van 31 oktober dr. Sabine Hiebsch benoemd tot bijzonder hoogleraar op de KooimanBoendermaker leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme.  De bijzondere leerstoel is ingesteld aan de Theologische Universiteit vanwege de KooimanBoendermaker-Luther Stichting, nadat de Generale Synode daarmee op 20 juni jl. instemde. Het College van Bestuur benoemt nu dr. Hiebsch op deze bijzondere leerstoel. Voor de Theologische Universiteit betekent de aanstelling een aanwinst voor het onderzoek en onderwijs, die traditioneel op de gereformeerde theologie en traditie zijn geënt. Dr. Hiebsch’ expertise op het gebied van Luthers’ theologie en van de lutherse traditie biedt een betekenisvolle verbreding van het reformatieonderzoek aan deze universiteit, maar is ook een gelegenheid om de lutherse en gereformeerde traditie in onderling verband te onderzoeken.          

Met het oog daarop zal dr. Hiebsch nauw samenwerken met prof. dr. E.A. de Boer, die de leerstoel Kerkgeschiedenis aan de universiteit bekleedt. De bijzondere leerstoel biedt gelegenheid om de dialoog tussen de lutherse en de gereformeerde tradities op basis van gedegen bronnenonderzoek te bevorderen. Aan de ene kant gaat het dan om de ontsluiting van de rol die het (vroege) lutheranisme heeft gespeeld in de ontwikkelingsgeschiedenis van het gereformeerde protestantisme – kerk, liturgie, kerkorde en confessie. Aan de andere kant om het beter begrijpen van de context waarin het lutheranisme zich als minderheid in de Nederlanden heeft ontwikkeld.  Mevrouw Hiebsch bezet sinds 1 mei van dit jaar reeds de Kooiman-Boendermaker Onderzoeksplaats voor Luther en de geschiedenis van het Nederlandse lutheranisme aan de Theologische Universiteit. Dr. Hiebsch is gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme. Zij heeft op deze gebieden een groot aantal publicaties op haar naam staan en is actief in een internationaal netwerk van onderzoekers. Dr. Hiebsch studeerde theologie in Parijs, Tübingen, Amsterdam en Bonn en is bij prof. dr. J.P. Boendermaker en dr. T.M.M.A.C. Bell gepromoveerd op een proefschrift over Lea en Rachel in Luthers Genesispreken. Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht vanwege het Evangelisch-Luthers-Seminarium, de Protestantste Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam.  Voor de kleine lutherse gemeenschap in Nederland betekent deze benoeming een aanzienlijke versterking van het Lutheronderzoek, die de lutherse traditie prominent op de kaart zet. Dat deze benoeming in dit Lutherjaar en juist op deze 31e oktober wereldkundig gemaakt kan worden, onderstreept het blijvend belang van Luthers theologie. In het bijzonder geldt dit voor de protestantse kerken en de plaats die de lutherse traditie daarin inneemt.  De bijzondere leerstoel heeft een functieomvang van 0,8 fte en is ingesteld voor een periode van zes jaar. De inauguratie zal D.V. in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.