dr. Sabine Hiebsch aangesteld

Erkend lutherdeskundige

Dr. Hiebsch is gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme. Zij heeft op deze gebieden een groot aantal publicaties op haar naam staan en is actief in een internationaal netwerk van onderzoekers. Dr. Hiebsch studeerde theologie in Parijs, Tübingen, Amsterdam en Bonn en is bij prof. dr. J.P. Boendermaker en dr. T.M.M.A.C. Bell gepromoveerd op een proefschrift over Lea en Rachel in Luthers Genesispreken. Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht vanwege het Evangelisch-Luthers-Seminarium, de Protestantste Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam.   De Theologische Universiteit Kampen versterkt met deze onderzoeksplaats haar onderzoeksgroep Early Modern Reformed Theology (onder leiding van prof. dr. E.A. de Boer) en het onderwijs over de Reformatie. Door directe kennismaking met de geschriften van Luther en zijn theologie wordt toekomstige predikanten de gelegenheid geboden tot verbreding en verdieping van hun kennis van Luther en diens betekenis voor de ontwikkeling van de gereformeerde tradities. Dit ook in de concrete context van de reformatie in de Nederlanden.