SYNODE GKv STEMT UNANIEM VOOR OPRICHTING GTU

20 april 2017

Donderdag 20 april behandelde de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) het voorstel om te komen tot een Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). Met algemene stemmen is goedkeuring uitgesproken tot vorming van een GTU. Daarmee werd unaniem besloten mee te werken aan de oprichting van de GTU. In het kort beoogt het voorstel een universiteit waar drie kerken (CGK, NGK, GKv) gezamenlijk een theologische opleiding aanbieden. Daarnaast is het de bedoeling dat elk van de drie participerende kerken binnen de GTU beschikt over een eigen predikantsopleiding. Die predikantsmasters moeten alle drie een eigen curatorium hebben. Daardoor blijven de kerken rechtstreekse invloed houden op de eindfase van de opleiding. De GKv zijn het tweede kerkgenootschap dat akkoord gaat met de komst van de GTU. Op 11 maart gaven de NGK goedkeuring aan de komst van de instelling. Naar verwachting besluiten de CGK later dit jaar, in juni,  over de vraag of ze hun universiteit willen laten opgaan in de GTU. De oprichting van een nieuwe universiteit brengt met zich mee dat een aantal zaken nader uitgewerkt moet worden. Bijvoorbeeld op het gebied van  bestuur en ten aanzien van de vestigingsplaats. Hiervoor heeft de synode kaders meegegeven. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zullen die uitwerking ter hand nemen, samen met de andere partijen die bij de GTU betrokken zijn. Besluiten over deze onderdelen worden later dit jaar definitief door de synode genomen.