Verenigingen

De TU heeft al ruim 150 jaar een levendig verenigingsleven.

Studentenvereniging FQI

Bijna even oud als de universiteit is ook het Kamper studentencorps ‘Fides Quadrat Intellectum’ (FQI). Wat betekent ‘het geloof boetseert het denken’. De naam zegt veel over de vereniging en bepaalt de visie en missie van het Corps. Je ziet het terug in de vele activiteiten. Zo wordt er vergaderd, gefeest, bijbelstudie gehouden, samen gegeten, worden er lezingen georganiseerd, enz.

De kern van al de activiteiten is de soos. Elke donderdagavond is er gelegenheid om samen een biertje te drinken en om elkaar bij te praten. Deze avonden worden goed bezocht en zijn voor veel studenten het hoogtepunt van de week en een mooi begin van het weekend.

FQI staat landelijk in contact met VGS-Nederland. Samen met VGS-Nederland organiseert het activiteiten, zoals weekenden en feestjes. Dit is een goede manier om in contact te komen met studenten buiten Kampen.

Denk je erover na om in Kampen te gaan studeren? En ben je op zoek naar een kamer in Kampen? Neem dan gerust contact op via ab-actis@fqinet.nl. Kijk ook op fqinet.nl voor meer informatie.

De Senaat van FQI bestaat uit de volgende leden:

Praetor - Nico Snijder

Ab-actis - Niels van der Veen

Quaestor - Patrick de Jong

Assessor - Jan Rinke MedendorpVereniging Mercurius

Vereniging Mercurius koopt tweedehands theologische boeken van particulieren (meest predikanten of emeriti). Zij verkoopt deze boeken zo goedkoop mogelijk door aan leden van de universiteitsgemeenschap van de TU Kampen.

De vereniging heeft tot doel om studenten zo goedkoop mogelijk een goede bibliotheek te laten opbouwen. Daarom heeft Mercurius geen winstoogmerk.

Minimaal twee keer per jaar worden boeken via een lotingsysteem verkocht.

Informatie over een boekenverkoop wordt altijd verstrekt via de interne e-mail van de TU Kampen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Elina de Gelder – voorzitter

Olaf Smidt – penningmeester

Klaas Vroom – secretaris 

Thomas van der Horst – lid


Wilt u contact opnemen met Mercurius omtrent het verkopen van boeken aan de vereniging, dan kan dat via e-mail.