Verantwoordingsdocumenten

“Op de generale synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt (Ede, 2014) is gesproken over de bezwaren die door buitenlandse zusterkerken werden ingebracht tegen de kerken in Nederland. Voor zover die kritiek betrekking had op de Theologische Universiteit Kampen wordt die beantwoord in de verantwoordingsdocumenten die hieronder zijn te vinden. Toegevoegd is een document van de hand van Dr K. van Bekkum, als antwoord op kritiek ingebracht door sommigen vanuit de kerken als vanuit de buitenlandse zusterkerken.”

Theological University - Response to foreign sister-churches

De TU, de synode en de kerken

Intocht en sola scriptura. Een reactie op kerkelijke en oecumenische kritiek op 'From Conquest to Coexistence'

AGENDA