EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Universiteits Ontwikkelings Fonds

Het doel van het Universiteitsontwikkelingsfonds is om projecten te financieren die een bijzondere bijdrage leveren aan de missie van de Theologische Universiteit, dat wil zeggen aan de ontwikkeling en uitbouw van de gereformeerde theologie. 
 
Zonder financiering uit dit fonds zouden bijvoorbeeld de volgende projecten niet mogelijk zijn geweest: boekprojecten, studiedagen, het opzetten van avondcolleges via AKZ+. Ook zouden zonder dit fonds enkele postdoctoraal onderzoekers – dr. James Eglinton, dr. Koert van Bekkum, dr. Hans Schaeffer, dr. Dolf te Velde en dr. Hans Burger – in de afgelopen jaren niet zijn aangesteld. 
Het fonds wordt gevoed door giften en legaten (testamentaire beschikkingen) aan de Theologische Universiteit. Wie overweegt om aan dit fonds bij te dragen, kan zijn of haar bedrag een speciale bestemming geven: een zelf te kiezen terrein van de theologie, een onderzoek over een bepaald thema etc. 
 
Bankrekeningnummer 41.67.99.000 t.n.v. Theologische Universiteit Kampen 
 
Wilt u geheel vrijblijvend meer informatie ontvangen over de wijze waarop u via het Universiteitsfonds kunt bijdragen aan de ontwikkeling en uitbouw van de gereformeerde theologie? Neem dan contact op met Jan de Jong, e-mail: jdejong[at]tukampen.nl, tel. 038 – 4471710.