TU Contactpersonen

Rond de 200 plaatselijke kerken hebben momenteel een officiële contactpersoon voor het contact met de TU. De TU hecht aan een goed contact met de kerken en wil het gesprek tussen universiteit en kerken intensiveren. De contactpersonen kunnen daarin als ambassadeurs van de TU een spilfunctie vervullen. Wie wil weten wat de TU voor de kerken kan betekenen, kan bij hen te rade gaan. 

Bouw mee aan de toekomst van de TU 

Heeft uw GKv-gemeente nog geen contactpersoon bij de TU? Lijkt die functie u wel wat? Meld u dan aan bij uw kerkenraad en bouw mee aan de toekomst van de TU en de kerken! De contactpersonen zijn van onschatbare waarde voor het onderhouden en waar mogelijk verbeteren van de goede band die er met de kerken is. Op welke gebieden?

  • Zij kunnen bemiddelen bij het leggen van contacten in de kerken.
  • Zij kunnen bemiddelen bij kleine onderzoeken (enquêtes) in de gemeente.
  • Feedback, suggesties en wensen vanuit de gemeente over activiteiten en materialen van de TU komen via de contactpersonen bij ons terecht.
  • Zij zien toe op de verspreiding van TU-informatie in de plaatselijke gemeente

Dhr. J.G. (Jan) Kruizinga verzorgt als vrijwilliger vanuit de TU enkele uren per week het contact met de contactpersonen.


Contactadres: contactpersonen[at]tukampen.nl