Toelating en inschrijving minors

Toelating

Om een minor aan de Theologische Universiteit Kampen te volgen is een vwo-diploma of hbo-propedeuse vereist. Dit betekent dat kennis van bijv. Grieks of Hebreeuws geen vereiste is voor externe minorstudenten. Wel verwachten we dat je bij aanvang van de minor minimaal 90 EC in je eigen bachelor hebt behaald. 

Inschrijving

Als je van plan bent een minor te volgen is het van belang dat je dit z.s.m. doorgeeft aan de onderwijscoördinator, mw. Elizabeth Blokland

Goedkeuring

Een minor volgen aan een andere instelling moet altijd goedgekeurd worden vanuit de eigen opleiding. Stem dus altijd goed af met de examencommissie en/of opleidingscoördinator van je eigen opleiding. Zo verzeker je jezelf ervan dat de behaalde punten aan de Theologische Universiteit ook door je eigen universiteit toegekend worden.