Studeren in het buitenland

De Theologische Universiteit moedigt studenten aan om in het buitenland te studeren of ervaring op te doen. Studeren in het buitenland is een uitgelezen kans om jezelf academisch uit te dagen door deel te nemen aan het academische leven aan een andere universiteit, maar ook om nieuwe culturele ervaringen op te doen en een vreemde taal te leren. Het is ook een kans om christenen te ontmoeten uit andere culturen en landen en de plaatselijke kerken te bezoeken.

Op deze pagina vind je een aantal mogelijkheden voor buitenlandstudie. Je kan denken aan het volgen van een minor of een module of het doen van een snuffelstage. Maar je kan ook aan een onderzoeksstage denken. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan raden we je aan om contact op te nemen met het international office (international@tukampen.nl). We helpen je graag verder!

Er zijn verschillende mogelijkheden om voor een beurs in aanmerking te komen. De TU wil je daarbij op allerlei manieren helpen: 

  • assisteren in het regelen van je studie, 
  • helpen bij het vinden van een geschikte plek
  • in de regel vergoeding van 50% van de extra kosten. (Dit is standaard het geval wanneer je project in het kader van jouw studie is. Mocht je project los staan van je studie, dan dienen daarvoor individuele afspraken gemaakt te worden.)

Om de beurs te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • je zit in Bachelor jaar 3, Predikantsmaster jaar 2 of 3 of je doet de Algemene Master.
  • je studeert tenminste 1  jaar aan onze universiteit
  • op het moment van aanvraag is je achterstand niet groter dan 30 ECTS en je gemiddelde cijfer minimaal een 7.
  • je moet toestemming hebben van de examencommissie.
  • je moet een begeleidend docent hebben

Volg Klaas Rozema in een videoserie op weg naar en tijdens zijn studie in Amerika!

Instellingen

De TU heeft contact met allerlei instellingen over de hele wereld. Ze zijn theologisch verwant en van goed academisch niveau. Aan deze instellingen studeren is dus goed te regelen. Hier vind je de lijst instellingen voor buitenlandstudie

Aanvraag

Ga voordat je je aanvraag invult praten met het International Office. Zij kunnen je goede tips geven en vragen beantwoorden. In je officiële aanvraag motiveer je je verzoek en voeg je een begroting bij. Het International Office beslist in overleg met het CvB over de aanvraag. Je kunt je brief (evt. digitaal) versturen naar het International Office. Aanvragen moeten uiterlijk drie maanden voor aanvang van de studie in het buitenland worden ingediend.


Erasmus

De TU Kampen neemt deel aan het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Dit programma biedt studenten de mogelijkheid om, indien ze geselecteerd zijn, tijdelijk te studeren aan een Europese instelling waarmee een overeenkomst is gesloten (zie voor die instellingen het Overzicht TU Erasmuscontracten met Europese instellingen). De basis van deze overeenkomsten vormen het getekende Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) en de Erasmus Policy Statement (EPS).

Het bijzondere van deze uitwisselingsmogelijkheid is dat de deelnemende student collegegeld blijft betalen aan de thuisinstelling en geen collegegeld betaalt aan de gastinstelling. Van de thuisinstelling ontvangt de student een beurs voor tegemoetkoming in de kosten. Bovendien worden de behaalde studiepunten bij de gastinstelling volledig erkend door de thuisinstelling.

Aan deze bijzondere kansen zitten uiteraard ook verplichtingen. Zo moet van tevoren, in overleg met de thuis- en gastinstelling, helder zijn welke doelstellingen behaald dienen te worden en vormt een taaltoets een verplicht onderdeel. De rechten en plichten van een Erasmusstudent staan beschreven in een Erasmus+ Student Charter.

Ben je geïnteresseerd in het Erasmusprogramma? Neem dan contact op met het International Office van je thuisinstelling voor informatie over de mogelijkheden en op welk beursbedrag je kunt rekenen!

Voor studenten met een functiebeperking die extra voorzieningen nodig hebben, kan in sommige gevallen een aanvullende subsidie worden aangevraagd.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Op deze pagina vind je meer informatie over of je in aanmerking komt voor het Holland Scholarship.