Minor-studenten aan het woord

De motivatie en ervaringen van twee studenten die ervoor kozen hun minor in Kampen te doen:

Joelle Mourik

Naam: Joelle Mourik
Minor: Vrije minor
Studie: 3e-jaars student Psychologie  
Stad: Rotterdam 

Wat motiveerde je om een minor te doen aan de TU Kampen?

Bij mijn studiekeuze twijfelde ik al tussen de studie Theologie en Psychologie. In mijn 3e jaar kreeg ik de mogelijkheid om 15 EC in te vullen bij een andere universiteit. Ik dacht bij mezelf: “Dit is mijn kans om kijkje te nemen in de wereld van de theologie”. Ik heb toen bij meerdere universiteiten gekeken, maar koos voor Kampen omdat het vak Missionaire Gemeente werd aangeboden. Dit wilde ik graag gaan volgen omdat dit dicht bij mijn interesses ligt. Daarbij sprak me ook aan dat er een mogelijkheid was om losse vakken te volgen. 

Wat vond je van je minor aan de TU Kampen?

Leuke en open sfeer op de universiteit en er werd goed meegedacht met het samenstellen van mijn vakkenpakket. Ik heb een hele fijne tijd gehad in Kampen!

Wat heeft een minor aan de TUK je opgeleverd?

Vooral inhoudelijk, ik heb een kijkje in de wereld van de theologie gekregen en het volgen van de vakken heeft mijn kijk op bijvoorbeeld de eredienst en missionaire gemeente zijn veranderd.


Charlotte Groen

Naam: Charlotte Groen
Minor: Vrije Minor
Studie: Maritieme Techniek  
Stad: Delft 

Wat motiveerde je om een minor te doen aan de TU Kampen?

Ik wilde iets heel anders, voor de verandering een keer iets meer richting alfa in plaats van bèta. Ook ben ik christen, via verschillende christelijke stromingen heb ik hierin ontzettend veel moois mogen ontdekken. Ik vroeg me af wat nou 'het hart' van de gereformeerde theologie is, dus leek het me geschikt om een tijdje in Kampen te kijken. Ik verwachtte een rijk geestelijk leven, omdat het een plek is waar de bijbel en God zelf wordt bestudeerd en waar mensen ook worden opgeleid om voorganger in een gemeente te worden. Op zo’n plek moet een schat aan wijsheid aanwezig zijn. Als laatste leek het me leuk om even in een andere leefomgeving te zitten dan Delft. Nieuwe plek, nieuwe mensen.

Wat vond je van je minor aan de TU Kampen?

De TU Kampen is vrij klein dus het is niet heel moeilijk om iets zelf even uit te zoeken of te regelen, medestudenten kunnen je makkelijk even de weg wijzen. Het is handig dat je makkelijk een tijdelijke kamer kunt vinden en leuk om bij allerlei studentenactiviteiten welkom te zijn. Dat het klein is geeft ook veel en makkelijk persoonlijk contact tussen studenten en docenten tijdens de colleges, heel waardevol en leerzaam. 

Wat heeft een minor aan de TU Kampen je opgeleverd?

Het minor-programma dat ik gevolgd heb bestond uit allerlei tweede- en derdejaars vakken van de bachelor, maar geen talen. Ik ben hierin allerlei nieuwe onderwerpen en vragen tegengekomen, veel om over na te denken en mee bezig te zijn. Het reilen en zeilen in de vrijgemaakte kerk kan ik nu een stuk beter plaatsen. Het is ook heel leerzaam om eens voor een tijdje in een totaal andere omgeving te zitten. Tussen de theologen besefte ik pas hoe de techneuten waar ik normaal mee omringd ben in elkaar zitten, en dat ik zelf met mijn praktische en persoonlijke insteek heel anders in college zat dan veel van mijn Kampense klasgenoten. Uiteindelijk zijn colleges ook gewoon colleges en moeten er EC worden binnengehaald door tentamens te halen, toch heb ik tijdens het half jaar in Kampen veel gelegenheid gehad om met persoonlijke vragen bezig te zijn. Hierbij heb ik in het bijzonder veel mogen leren van twee huisgenoten, eveneens studenten aan de TUK, die met hun levenshouding, wijsheid en toewijding aan God een enorm voorbeeld voor me zijn geweest.