EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Stichting financiële verzorging van de opleiding tot den Dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland

Anbi Stichting Financiële verzorging van de opleiding tot den dienst des woords in de gereformeerde kerken in Nederland (Vrijgemaakt naarArt. 31 k.o.)

Statutaire naam : Stichting Financiële verzorging van de opleiding tot den dienst des woords in de gereformeerde kerken in Nederland (Vrijgemaakt naar Art. 31 k.o.)

Contactgegevens: Broederweg 15 , 8261 GS Kampen

RSIN: 0028.90.811

Doelstelling:

De stichting fungeert sinds 1996 als steunstichting van de ‘Theologische Universiteit van de gezamenlijke rechtspersoonlijkheid bezittende Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)’. Het doel is (niet actief) verwerven van schenkingen, legaten en erfstellingen. Deze verkregen middelen komen ten goede aan de Theologische Universiteit.

Beleidsplan

Klik hier voor het volledige Beleidsplan

Bestuurssamenstelling:

E.W. Evers

Mw. Prof. Dr. Ir. M. Hendriks – de Jong

Drs. R. Kelder

Drs. J. Ophoff

Mr. Dr. E.R. Helder

De Stichting voor de Financiële Verzorging van de Opleiding tot den Dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft geen bezoldigde bestuursleden.

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van de afgelopen jaren:

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016