Stefan Paas nieuwe theoloog des vaderlands

Zaterdag 27 oktober 2018

Hoogleraar missiologie en interculturele theologie Stefan Paas is tijdens de Nacht van de Theologie verkozen tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Hij neemt het stokje over van Claartje Kruijff. Paas is werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Theologische Universiteit Kampen.

Stefan Paas (1969) staat bekend als een veelzijdig, inhoudelijk en origineel theoloog. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als hoogleraar missiologie en interculturele theologie en aan de Theologische Universiteit Kampen als hoogleraarmissiologie en directeur-hoogleraar van het onderzoekscentrum Center for Church and Mission in the West (CCMW).

Zijn beide werkgevers beschrijft Paas als zijnde zeer complementair aan elkaar. De Vrije Universiteit is een groot, internationaal en meer divers instituut, terwijl de Theologische Universiteit in Kampen kleiner en homogener is, en dichter bij de kerk staat. Een ideale combinatie in het academische werk dat Paas verricht. Daarnaast is de hoogleraar en nieuwe Theoloog des Vaderlands ouderling in de Amsterdamse kerk Via Nova, waar hij regelmatig voorgaat. Eveneens is hij actief op sociale media, met scherpe en inhoudelijke bijdragen.

Missiologie (zendingswetenschap) beschouwt Paas als hoogst relevant voor het huidige publieke debat, waar ‘iedereen aan het zenden is en vrijwel niemand luistert’. Hij erkent dat er veel is misgegaan in de geschiedenis van (koloniale) zending, maar dat er ook lessen zijn geleerd. ‘Luisteren naar de ander is de noodzakelijke voorwaarde voor het zenden van een boodschap. Zending loopt er niet voor weg dat je elkaar wilt overtuigen, maar juist dat streven maakt je ook ontvankelijk voor de ander, en bewust van machtsverschillen.’ Deze alerte, open houding typeert Paas. ‘Ontvankelijkheid is een voorwaarde voor missionair werk, de bereidheid het leven te bezien door de ogen van de ander. Leven vanuit een overtuiging, maar nooit de ander deze overtuiging willen opdringen.’ Opdringen wil Paas niets, maar over het christelijk geloof, over het evangelie, zegt hij wel: ‘Uiteindelijk ken ik geen beter verhaal.’

 Promoveren deed Paas op het Oude Testament, als theoloog publiceerde hij op het gebied van de Bijbelwetenschappen, Politieke theologie, Ethiek, Kerkopbouw, Godsdienstfilosofie en Missiologie. Via sociale media laat hij graag van zich horen waar het politiek en samenleving betreft. Paas karakteriseert zichzelf als ‘beschouwend’ en ‘analytisch’, en als zodanig zal hij zich komend jaar als Theoloog des Vaderlands bemoeien met het publieke debat en de theologische dimensies hiervan.

Momenteel houdt Paas zich naast zijn publicatie- en onderwijsverplichtingen bezig met ‘The Amsterdam Project’, dat deel uitmaakt van een groot onderzoek naar het christendom in een aantal grote steden wereldwijd. Dit onderzoek vindt plaats in Amsterdam, Boston en Vancouver, terwijl er onderhandelingen zijn met andere steden. Paas coördineert het onderzoek in Amsterdam.

Roel Kuiper, rector van de Theologische Universiteit Kampen, reageert verheugd op de verkiezing van Stefan Paas: ‘Wij zijn er trots op dat een van onze hoogleraren nu Theoloog des Vaderlands is. Het is mooi voor hem en voor onze universiteit dat hij dit podium krijgt. Hij zwengelt belangrijke discussies aan en houdt onze samenleving een spiegel voor over het ongedachte bestaan van God en de relevantie van het christelijk geloof. Zijn bezinning op kerk-zijn in onze tijd is inspirerend en behulpzaamvoor christenen vandaag.’

Felicitaties zijn er ook vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam. Decaan Ruard Ganzevoort: ‘Een prachtige en wat mij betreft terechte keuze voor een theoloog die zich niet alleen in kerk en universiteit waagt, maar ook vaak in de krant en vooral op sociale media te vinden is met altijd inhoudelijke, kritische en empathische bijdragen.’