Schooldag 23 september 2017


WorkshopsAd de Bruijne

Welke ethische vragen zullen ons morgen bezighouden?

Ethiek

Erik de Boer


De laatste dagen en de tweede eeuw. Kerk zijn in een heidense maatschappij.Kerkgeschiedenis

Koert van Bekkum


Geloven in een minderheid als gemeente van de HEER.Bijbelwetenschap Oude Testament

Rob van Houwelingen en Hans Schaeffer

Een rijkgeschakeerd geheel. Hoe het uithouden van verschillen de eenheid van de christelijke gemeente versterkt.

Bijbelwetenschap Nieuwe Testament en Praktische Theologie

Hans Burger

Heroriëntatie op kerk en maatschappij 

Systematische Theologie

William de Boer en Rianne ten Voorde


Weetwatjegelooft.nl: Theologie voor Dummies?Valorisatie

Koos Tamminga


Wat zoekt een theoloog in de kerk?Onderzoek

Roel Kuiper

De gereformeerde identiteit van studentenverenigingen

Workshop voor studenten-verenigingen: alleen in workshopronde 1

TU Kampen en Praktijkcentrum

Titel workshop: Jongeren in de kerk? Geen id(ee)!*

Workshop speciaal  voor jongeren (vanaf ongeveer 16 jaar)


* Vaak klinken er geluiden dat jongeren geloven en deelnemen aan activiteiten van de kerk los van elkaar vinden staan. Gezegd wordt dan wel dat jongeren niet uit de voeten kunnen met de kerk, maar tegelijkertijd wel op zoek naar hoe ze hun geloof een plek kunnen geven in hun leven. Maar wat vind jij hier van? Hoe kijk jij tegen de kerk aan? Wat heb jij de kerk te bieden? En hoe wordt er tegen jou aangekeken? Deze vragen zijn het uitgangspunt voor veel interactieve ontmoeting.

Klik hier voor meer informatie over de workshops. De workshops worden 's morgens van 11:30-12:30 gehouden en 's middags van 13:30-14:30. U kunt dus twee workshops volgen. U hoeft zich niet vooraf voor de workshops in te schrijven. 

Programma


10:00-11:00 Introductie door Roel Kuiper en Hans Schaeffer in de Broederkerk

11:30-12:30 Workshopronde 1 in de TU / Broederkerk

12:45-13:15 Samenzang o.l.v. Jannes Munneke en Peter Sneep in de Broederkerk

13:30-14:30 Workshopronde 2 in de TU / Broederkerk

15:00-16:00 Middagbijeenkomst en forum onder leiding van Roel Kuiper met Piet Vergunst, Arjan Plaisier, Melle Oosterhuis en Jaqueline Muilwijk in de TU / Broederkerk


Adressen:

Broederkerk, Broederstraat 16

Theologische Universiteit, Broederweg 15