EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Schooldag 23 september 2017 WorkshopsAd de Bruijne

Welke ethische vragen zullen ons morgen bezighouden?

Ethiek

Erik de Boer


De laatste dagen en de tweede eeuw. Kerk zijn in een heidense maatschappij.Kerkgeschiedenis

Koert van Bekkum


Geloven in een minderheid als gemeente van de HEER.Bijbelwetenschap Oude Testament

Rob van Houwelingen en Hans Schaeffer

Een rijkgeschakeerd geheel. Hoe het uithouden van verschillen de eenheid van de christelijke gemeente versterkt.

Bijbelwetenschap Nieuwe Testament en Praktische Theologie

Hans Burger

Heroriëntatie op kerk en maatschappij 

Systematische Theologie

William de Boer en Rianne ten Voorde


Weetwatjegelooft.nl: Theologie voor Dummies?Valorisatie

Koos Tamminga


Wat zoekt een theoloog in de kerk?Onderzoek

Roel Kuiper

De gereformeerde identiteit van studentenverenigingen

Workshop voor studenten-verenigingen

TU Kampen en Praktijkcentrum

Kerk van de toekomst

Workshop speciaal  voor jongeren (vanaf ongeveer 16 jaar)


Maak kennis met onze vakgebieden en laat ons weten wat wij voor u/jou en uw/jouw kerk kunnen betekenen! Klik hier voor meer informatie over de workshops. De workshops worden 's morgens van 11:30-12:30 gehouden en 's middags van 13:30-14:30. U kunt dus twee workshops volgen. U hoeft zich niet vooraf voor de workshops in te schrijven. 

Programma


10:00-11:00 Introductie door Roel Kuiper en Hans Schaeffer

11:30-12:30 Workshopronde 1

12:45-13:15 Samenzang o.l.v. Jannes Munneke en Peter Sneep

13:30-14:30 Workshopsronde 2

15:00-16:00 Middagbijeenkomst en forum