Programma Schooldag 2016

Opening Broederkerk 10:00

Workshopronde 1: 11:30-12:30

Pauze

Workshopronde 2: 13:30-14:30

15:00  Afsluitende samenkomst  in de Broederkerk 


Workshops Vluchtelingen en islam

Lucius de Graaff, studentenpastor: De islam – bedreiging en uitdaging
Het toenemend aantal moslims in Nederland heeft de tegenstellingen in Nederland vergroot. Dat is duidelijk te zien op het politieke speelveld. De PVV van Geert Wilders heeft het in de peilingen gebracht tot de grootste partij van Nederland. Ziet een man als Wilders alleen maar spoken? Of heeft hij ook wel gelijk wanneer hij op het gevaar van de islam wijst? En hoe moet je daar als christen tegenaan kijken?

George Harinck, hoogleraar geschiedenis : Kuyper en islam
Abraham Kuyper kende de islam alleen indirect, maar in 1905-1906 onderneemt hij een reis door islamistische landen en maakt hij er persoonlijk kennis mee. Hij heeft ontmoetingen met moslims, bezoekt moskeeen en observeert religieuze pratijken.  Wat zijn zijn indrukken van de islamitische godsdienst en cultuur, hoe ziet hij de verhouding van de islam tot het Christendom en hoe schat hij de betekenis van deze godsdienst in voor de toekomst?

Peter van de Kamp, docent Praktische Theologie: Grenzeloos barmhartig
Deze TU-schooldag valt in een heilig Jaar van Barmhartigheid dat op 8 december 2015 is begonnen. Paus Franciscus kondigde dat uitzonderlijke jubeljaar aan met de bul ‘Misericordiae vultus’ (Het gelaat van de barmhartigheid). Volgens de paus vormt barmhartigheid de kern van het evangelie. De bul bevat fundamentele gedachten over barmhartigheid, maar ook concrete plannen en oproepen, zoals de oproep aan criminelen en fraudeurs om zich in dit jubeljaar te bekeren.

Wat kunnen wij als gereformeerden leren van de huidige rooms-katholieke paus over diaconaat en barmhartigheid? Daarover gaan we aan de slag in deze workshop Grenzeloos barmhartig!

Martijn Leeftink en Gertjan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie: Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen
In deze workshop gaan we in op inhoudelijke uitdagingen waar de islam het christelijk geloof voor stelt. Waar liggen de uitdagingen voor christenen om het evangelie van bevrijding door Jezus zó uit te leggen, dat een moslim niet meteen afhaakt, door stereotiep woordgebruik? Hoe ga je om met missionaire moslims of met moslims die zeggen dat het ‘allemaal wel ongeveer hetzelfde is’. Wat geloven wij van God en van de mens? Is Jezus méér dan een profeet? Misschien gaat u zélf wel in gesprek met een moslim…

Workshops Apologetiek: het verwoorden van je geloof tegen de secularisatie en anders-gelovigen

Eric Peels bestuurder onderwijs Theologische Universiteit Apeldoorn en hoogleraar Oude Testament: God en geweld
Een combinatie die bij trouwe kerkmensen gêne, bij jongeren twijfel en bij critici spot oproept. Bijbellezers omzeilen de geweldteksten (vooral in het Oude Testament), terwijl oude en moderne kritiek precies bij deze zere plek de vinger legt. Het is dit soort teksten dat een forse drempel opwerpt voor mensen van buiten, en dat mensen van binnen vervreemdt van Bijbel en kerk. Je kunt de critici ook zo goed begrijpen, hun argumenten invoelen. Maar hoe valide zijn die? In onze workshop lezen we eerst in De Bijbel voor ongelovigen van Guus Kuijer om de vragen te wegen. Daarna luisteren we naar de Bijbel om antwoorden te zoeken.

Myriam Klinker-De Klerck, docent Nieuwe Testament en onderzoeker aan de TU: Geloofsverantwoording en de grens
“Apologetiek op de grens”, zo omschrijft Henk Bakker onder meer Paulus’ strategie in de verkondiging aan niet-Joden. Hij noemt het gelijk de grootste uitdaging voor christenen in de hedendaagse westerse samenleving. Hoe kom je écht in gesprek, hoe bereik je de scepticus? Door het bedrijven van apologetiek op de grens.

In deze workshop laten we ons op een kritische manier inspireren door de ideeën van Bakker om vervolgens zelf op een praktische manier ‘de grens’ te verkennen.

Simon van der Lugt, predikant GKv Delft: Wereldgodsdiensten en wij
Het ligt voor de hand om met moslims, hindoes, boeddhisten en aanhangers van andere religies vooral een evangelisatiegesprek te beginnen. Maar is dat eigenlijk wel zo logisch? Er is meer te bespreken dan zijn of haar gedachten over Jezus Christus. In deze workshop verkennen wij de mogelijkheden van zinvolle contacten en gesprekken met andersgelovigen. Welke doelen kunnen we als volgelingen van Jezus nastreven in dergelijke contacten – en welke niet? Aan het slot van de workshop hebben we allemaal actief nagedacht over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de interreligieuze dialoog.

Martijn de Groot: Hoe kan theologie een bijdrage leveren aan het werk van Open Doors?
In deze workshop zal drs. Martijn de Groot, die werkzaam is bij Open Doors en gestudeerd heeft aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, een verbinding leggen tussen (gereformeerde) theologie en de vervolgde kerk. Welke betekenis kan de aanraking met de vervolgde kerk hebben voor ons theologiseren?

Workshops Internationalering en zending

Debbie den Boer, theologe: Over het hoe en waarom van missionair jeugdwerk
De meerderheid van de Nederlandse kinderen en jongeren groeit op zonder in contact te komen met de kerk en haar boodschap. Toch zetten wij, als christenen, niet massaal in op missionair kinder- en tienerwerk. In deze workshop ontdekken we samen waarom het vanuit theologisch en psychologisch oogpunt belangrijk is om ons toch ook te richten op de kinderen en jongeren buiten de kerk. Daarnaast kijken we naar elementen die belangrijk zijn voor de vormgeving van missionair jeugdwerk, daarbij geholpen door beleidsdocumenten van landelijke kerkelijke organisaties en het voorbeeld van een missionair project. 

Jos Colijn, Lecturer and Coordinator of the Master of Intercultural Reformed Theology Programme, (MIRT) : Mission 3.0
Theologisch onderwijs gebeurt in wisselende contexten en vormen:

 • Mission 1.0
  • ‘zendelingen’ verkondigen het evangelie en onderwijzen jonge christenen op plaatsen en in gebieden waar het evangelie nog niet (of niet meer) gepredikt wordt;
 • Mission 2.0
  • ‘trainen van voorgangers’ op allerlei plaatsen in de wereld
  • opleidingen zijn vaak opgezet met hulp van Westerse docenten en volgens Westers model;
 • Mission 3.0
  • ‘gereformeerde theologie in context’: internationale docenten komen zelf naar het Westen om te leren wat ze nodig denken te hebben.

De TU Kampen ziet een nieuwe uitdaging in het verder ontwikkelen van deze Mission 3.0: met jonge theologen uit verschillende culturen samen gereformeerde theologie ‘doen’, die relevant is voor de eigen context van de student.

Moses Alagbe: Op de grens van culturen en religies (Engelstalig)
Culture is a gift of God, however like every aspects of life, culture has greatly been influenced by the kingdom of darkness. As a result it has been used to oppress, suppress and divide instead of developing and enhancing humanity. This is why Jesus came. He came to break every kinds of barrier; social, cultural, political and economic barriers. 

The world of 21st century is terribly polarized along cultural, ethnic, political and economic lines. This is responsible for so much pain and suffering in different nations around the world. The misunderstanding and misinterpretation of the message of hope and inclusiveness, the good news brought by our Lord Jesus Christ has further contributed to this problem. The solution to this polarization therefore is the rediscovery of the goodness as preached and demonstrated by our Lord Jesus Christ. This is what I hope to discuss with you on this day.

Klaas Harink: Ik ben toch niet gek?!
Klaas Harink (directeur Verre Naasten) weet het zeker: “Je bent gek als je je niet laat verwonderen door wat God wereldwijd doet!” Zijn pleidooi: laat je verwonderen, inspireren en bemoedigen door geloofsgenoten en kerken wereldwijd want die zijn onmisbaar voor ons eigen geloof en kerk-zijn! In deze workshop daagt Klaas u uit om uw bestaande beeld van zending los te laten… Niet, wat kunnen wij voor hen betekenen, maar juist andersom: wat hebben christenen en kerken wereldwijd ons te brengen?!

Surya Harefaen Eunkyu Kim: Geloven in een andere cultuur
Deze workshop wordt verzorgd door twee MIRT-studenten. Surya heeft de Indonesische nationaliteit maar werkt in Japan. Eunkyu komt uit Zuid-Korea. Zij delen hun ervaringen over hoe het is om christen te zijn in een andere cultuur. Deze workshop wordt in het Engels verzorgd.

Workshop Wycliff Bijbelvertalers

Anne-Christie HellenthalTalen en Bijbelvertalen in de 21e eeuw

Anne-Christie Hellenthal is werkzaam als taalkundige voor Wycliffe Bijbelvertalers in Ethiopië. In dit land worden meer dan 80 talen gesproken, vindt alfabetisering plaats onder minstens 20 bevolkingsgroepen en lopen er 45 vertaalprojecten. Bij deze activiteiten zijn ook de overheid en vele partnerorganisaties betrokken. Anne-Christie neemt u mee naar de complexe en wonderlijke wereld van bijbelvertaling en alfabetisering anno nu. Vanuit haar perspectief als taalkundige belicht ze de wisselende situatie in Ethiopië. In deze workshop is er ook alle ruimte voor kritische en/of opwindende vragen. 

(Alleen om 13:30)

Workshop voor studenten

Roel Kuiper: Op de grens
Over de identiteit van gereformeerde studentenverenigingen. Een workshop voor en met besturen en leden van gereformeerde studentenverenigingen; in gesprek met Roel Kuiper, rector van de TU, die daarover een leerstoel bekleedt. (Alleen om 11:30)

Heeft u niet gereserveerd? Informeer zaterdag in de Broederkerk welke workshops nog beschikbaar zijn!