EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Praktische Theologie

Wil je opgeleid worden voor kerkelijk werk op universitair niveau? Ben je al aan de slag in de kerk en wil je je op je werk bezinnen en je wetenschappelijke kennis en vaardigheden verdiepen? Heb je een Bachelor in de Theologie en wil je je specialiseren in één van de praktische disciplines van de theologie? Kom naar Kampen en volg de Master Praktische Theologie. Een Master waarin theologische bezinning gekoppeld wordt aan thema’s en vragen die in de praktijk van het kerkelijk leven aan de orde zijn.

Titel/graad:

MA

Voertaal:

Nederlands

Studielast:

60 ECTS

Start:

September

Vorm:

Voltijd

Aanmelden:

voor 1 juni

Afstudeervariant

Master Theologie Algemeen 

Studieleiders 

P.W. van de Kamp
en J.H.F. Scheaffer 

 Collegegeld

beslisboom

CROHO 

66117 


Annemarie Kuijvenhoven over de mastervariant Praktische Theologie:

Het leuke van deze Master is dat er de mogelijkheid is om de theorie concreet te maken door stage en praktische vakken. Ik spits me toe op het pastoraat en volg daarvoor colleges gesprekstechnieken en oefen daar meteen in door een half jaar durende stage. Deze Master is een goede voorbereiding wanneer je in de kerk aan de slag wilt als academicus. Je leert de fijne kneepjes van de praktijk, maar bent tegelijk in staat boven de praktijk te gaan staan en een visie te vormen op een kerkelijke gemeente.

Bekijk de video over de Mastervariant Praktische Theologie: 


STUDIEPROGRAMMA

In deze Master ligt het accent op praktijkgerichte professionaliteit. Elke student kiest daarom één kerkelijke praktijk als studierichting:

 • catechese
 • pastoraat
 • liturgie
 • gemeentopbouw
 • diaconaat

De Master heeft een omvang van 60 ECTS en is opgedeeld in 3 fases:

Fase 1. Algemeen (30,5 ECTS)

 • Common Course: Gereformeerde hermeneutiek (5 ECTS)
 • Introductie in de grondslagen van de Praktische Theologie (6 ECTS)
 • Verdieping (3 ECTS)
 • Introductie in praktisch theologische ecclesiologie (6 ECTS)
 • Bijvak: stage of bijvak aan een andere universiteit (6 ECTS)
 • Methodologie (4 ECTS)
 • Studium Generale-activiteiten (0,5 ECTS)  

 Fase 2. Toespitsing op het terrein van afstuderen (12 ECTS)

 • Profielgerichte subdiscipline (6 ECTS)
 • Praktijkopdrachten en stages (6 ECTS)

Fase 3. Afstudeerfase Afstudeerscriptie en voordracht (17,5 ECTS)


Zie voor een volledig uitgewerkt programma de studiegids.

BEROEPSPERSPECTIEF

In de kerk is behoefte aan academische professionals die complexe praktijksituaties op een praktisch theologisch doordachte manier kunnen analyseren en beoordelen. Als Master Praktische Theologie kun jij daarin voorzien. Je kunt aan de slag gaan als kerkelijk werker of een leidinggevende functie in de kerk of in christelijke organisaties vervullen. Een andere mogelijkheid die het voltooien van deze Master je biedt is een positie als onderzoeker aan een universiteit op weg naar promotie. 

TOELATING EN INSCHRIJVING

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

 • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
 • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
 • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
 • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Klik hier voor meer informatie over de pre-master.

Je kunt je inschrijven via studielink. Kies voor Master Theologie Algemeen en voor de afstudeervariant Praktische Theologie. Dan dien je direct een keuze te maken tussen voltijd (60 ECTS in 1 jaar) of deeltijd (maximaal 30 ECTS per jaar).

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de Master Praktische Theologie? Neem contact op met de studiecoördinator of een van de studieleiders.

Onderwijscoördinator

Elizabeth Blokland

Studieleiders

Dr. P.W. van de Kamp
Dr. J.H.F. Schaeffer