EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

PEP op Twitter

PEP

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Blijven leren

Als werker in de kerk mag je je  inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

Het project Permanente Educatie Predikanten wil predikanten en werkers in de kerk stimuleren en ondersteunen.

Modules

Er zijn modules ontwikkeld op drie terreinen:

  • actuele theologie
  • cultuur en context
  • competentieontwikkeling

Het studieprogramma bevat zware en minder zware opties.  Zo kun je op basis van de beschikbare studieruimte je bijscholing kiezen. Het succesvolle onderdeel Update Theologie is bijvoorbeeld makkelijk te volgen naast een normale werkweek.

Programma

Bekijk hier alle actuele PEP-cursussen én overige cursussen en studiedagen.

Meer informatie

Voor verdere informatie en vragen kunt u contact op nemen met de projectleider, dr. William den Boer.

 

Tijdelijke download Psyche&Geloof Presentatie 14 april 2016