Wat is en doet de Theologische Universiteit Kampen?

De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland als wetenschappelijk theologische instelling die werkt vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging in dienst van het evangelie van Jezus Christus (zie verder onze missie en visie).

Onderwijs

De Theologische Universiteit wil studenten wetenschappelijk opleiden in de theologie. Naast een bachelor opleiding worden er twee master-opleidingen aangeboden. De driejarige master leidt op tot predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De éénjarige algemene master is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de theologie met een afstudeerrichting naar keuze (zie verder Onderwijs).

Onderzoek

Naast de wetenschappelijke opleiding wordt ook gericht wetenschappelijk onderzoek verricht (zie verder Onderzoek).

Transfer

In het kader van kennisuitwisseling (Transfer) richt AKZ+ zich op cursussen en studiedagen voor geïnteresseerden in theologie. PEP richt zich op de voortgezette educatie van predikanten. Onder de vlag van TU Transfer worden eveneens cursussen, studiedagen en andere evenementen georganiseerd voor een breder publiek. Daarnaast worden op verzoek adviezen en diensten aan gemeenten, kerken en predikanten verstrekt en participeert de TU Kampen in het Praktijkcentrum (zie verder TU Transfer).

Prestatieafspraken 2012-2015

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de TU Kampen in 2012 een rapport opgesteld met prestatieafspraken voor de periode 2012-2015. De reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft het voorstel van de TU Kampen als realistisch, merendeels ambitieus en uitvoerbaar beoordeeld. Op de pagina prestatieafspraak 2012-2015 vindt u het integrale voorstel van de TU Kampen en het aanvaarde advies van de reviewcommissie.

Instellingsplan TU Kampen 2014-2017: Talentontwikkeling voor kerk en koninkrijk

 

Het instellingsplan 2014-2017 van de Tu is gereed. We zijn blij onze strategische positionering, onze doelstellingen, speerpunten en ambities te kunnen publiceren! Klik hier voor het volledige instellingsplan.