Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is de advies- en klankbordgroep voor alle zaken die het onderwijs betreffen. 

Leden opleidingscommissie

Mw. Dr. M.G.P. Klinker – de Klerck (voorzitter)

Mw. Drs. E. Blokland – de Groot (onderwijscoördinator)

Dr. J.M. Burger

Drs. I.D. Haarsma

Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen (adviseur)

H.T. Wendt (student Master Predikant)

S. Wijbenga (student Master Algemeen)

K. de Graaf (student Bachelor)

M. de Groot (student Bachelor)

H. van Noort (student Bachelor)


Reglement opleidingscommissie

Het integrale reglement voor de opleidingscommissie vindt u onder Reglementen en formulieren

Taken en bevoegdheden

Taken en bevoegdheden van deze commissie zijn:
a. het uitbrengen van advies met betrekking tot de onderwijskwaliteit; 
b. het uitbrengen van adviesover de onderwijs- en examenregeling; 
c. jaarlijkse beoordeling van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling en 
d. desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het CvB over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs. 

Naast de wettelijke taak heeft het CvB de opleidingscommissie van de TUK de volgende taak gegeven: 

a. fungeren als klankbordgroep voor alle onderwijskundige en aanverwante vraagstukken; 
b. gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwijskundige en aanverwante zaken.


De opleidingscommissie (OPL) vergadert in het seizoen 2016-2017 op de volgende data:

  • 22 september 2016
  • 8 december 2016
  • 2 februari 2017
  • 9 maart 2017
  • 18 mei 2017
  • 13 juli 2017