Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is een advies- en medezeggenschapsorgaan ten behoeve van het CvB voor alle zaken die het onderwijs betreffen. De taken en het functioneren van de opleidingscommissie staan uitgebreid beschreven in het reglement van de opleidingscommissie.

Samenstelling van de opleidingscommissie


Personeelsgeleding

Studentgeleding

  • K. (Kasper) de Graaf (student Master predikant en notulist)

  • M. (Marijke) de Groot (student Master Predikant)

  • vacant (student Master Algemeen)

  • M. (Melanie) Spans (student Bachelor)

  • J.R.R. (Jan Rinke) Medendorp (student Bachelor

Vergaderdata


De opleidingscommissie (OPL) vergadert in het seizoen 2018-2019 op de volgende data:

20 september 2018

13 december 2018

31 januari 2019

7 maart 2019

16 mei 2019

6 juni 2019


Contact

Opleidingscommissie Theologische Universiteit
Broederweg 15
8261 GS Kampen

opleidingscommissie[at]tukampen.nl