Theologie studeren in Kampen


Opleidingen 

De TU Kampen heeft drie opleidingen. 

  • een 3-jarige Bachelor Theologie (180 EC)
  • een 3-jarige Master Theologie Predikant (180 EC)
  • een Master Theologie Algemeen (60 EC; 1 jaar voltijd of 2 jaar deeltijd)

Betrouwbaar en eigentijds 

In Kampen kun je op een betrouwbare manier theologie beoefenen én midden in de wereld staan. Je doet dit vanuit een brede christelijke en gereformeerde identiteit. Het wetenschappelijk onderzoek is helder en van hoog niveau. We gaan de lastige vragen over onze tijd en de Bijbel niet uit de weg. Deze manier van wetenschappelijke theologiebeoefening geeft Kampen zijn goede naam. 

Gereformeerde identiteit

De gereformeerde identiteit van de theologische opleidingen aan de TU Kampen houdt in dat de theologie zich heeft te richten op God zelf, zoals Hij zich in Bijbel en schepping heeft geopenbaard. Ook de kerk en de geschapen werkelijkheid zijn onderwerp van onderzoek en onderwijs, voor zover ze verbonden zijn aan de kennis van God en voor zover van belang voor de praktische rol van theologie in de kerk en in de samenleving. 

Onderwijs en onderzoek op niveau 

De Theologische Universiteit Kampen is meer dan een praktische beroepsopleiding. Studenten die wij opleiden tot predikant moeten beschikken over een academisch denk- en werkniveau wanneer zij de gemeente ingaan. Daarom doe je ook in de driejarige masteropleiding Predikant ervaring op met wetenschappelijk theologisch onderzoek. Op beide terreinen – theologisch onderwijs en onderzoek – heeft de Theologische Universiteit in Kampen een goede reputatie opgebouwd. Daar zijn we zuinig op.

Verbindt Bijbel en leven

We hebben drie centrale uitgangspunten: 1) we verbinden kennis aan persoonlijke geloofsbeleving; er is aandacht voor zowel wetenschappelijke theologische disciplines als persoonlijke vorming;  2) voor alle vakken geldt dat de Bijbel doorslaggevend is; persoonlijke omgang met de Bijbel wordt daarom expliciet geoefend;  3) we verbinden de opleidingen met de directe context van de christelijke gemeenten.

In het hart 

Als student aan onze universiteit sta je niet aan de rand maar in het hart van de gereformeerde theologiebeoefening. Wij werken nauw samen met de Theologische Universiteit Apeldoorn en het contact met de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) is ook goed. Uiteraard zijn er ook contacten met andere theologen en theologische instellingen in binnen- en buitenland. 

Gastcolleges

Onze docenten verzorgen regelmatig gastcolleges aan verwante theologische instellingen in het buitenland. En op hun beurt zijn in Kampen regelmatig theologen uit binnen- en buitenland te gast. 

Persoonlijke aandacht

Wij zijn, ondanks onze contacten en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland, een relatief kleine onderwijsinstelling, waarin nog volop aandacht is voor het individu. Verloren gaan in de massa? In Kampen heb je daar zeker geen last van. 

Meer informatie? 

Meer weten over onze theologische opleidingen of een open dag bezoeken? Loop je graag een keer een dagje mee om te proeven aan theologie? Neem contact op met de onderwijscoördinator: Mw. Elizabeth Blokland of bekijk eerst onze Studiegids.


Meer informatie over de TU Kampen en studentervaringen: