Nieuwe Testament

Uniek in Nederland: Eenjarige mastervariant Nieuwe Testament

Je hebt je altijd al willen verdiepen in het Nieuwe Testament? Je bent predikant of voorganger en wil je theologische kennis uitbouwen? Kom naar Kampen voor een uitdagende masteropleiding (60 ECTS) met als afstudeerrichting Nieuwe Testament! Op wetenschappelijk niveau én met hart voor de Bijbel. Ook mogelijk in deeltijd (2 jaar).

Thema: Het apostolische evangelie in klank en weerklank. Met o.a.:

  • Actuele ontwikkelingen in de nieuwtestamentische wetenschap
  • Achtergronden van het vroege christendom
  • Bijbelse theologie in theorie en praktijk
  • Hermeneutiek en heilsgeschiedenis
  • Module ‘De apostolische kerk’ met exegesewerkstuk in kleine groepjes
  • Bijvak hellenistisch Grieks, waarin teksten worden gelezen uit de Septuagint, Josefus of Philo en uit de vroege kerk (6 ECTS, ook als losse module te volgen)
  • Begeleide masterscriptie over een onderwerp naar keuze dat onder het thema valt

Toelating met een bacheloropleiding theologie, inclusief nieuwtestamentisch Grieks. Voor geïnteresseerden met theologie op HBO-niveau is een premaster mogelijk.

Hoofddocent: prof.dr. Rob van Houwelingen
Vaste docenten: prof.dr. Ad de Bruijne en dr. Hans Burger voor hermeneutiek; dr. Henk Geertsema voor methodologie
Gastdocenten: prof.dr. Henk Bakker (VU Amsterdam); prof.dr. Armin Baum (FTH Gießen)

Oud-studenten over deze mastervariant:


Meer informatie

Mail voor meer informatie: Mw. Elizabeth Blokland MSc (studieadviseur) of Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen (studieleider)

Zie de studiegids voor een uitvoerige beschrijving van deze variant en voor het complete programma.