EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Nieuwe Testament

Uniek in Nederland: Eenjarige mastervariant Nieuwe Testament

Deze mastervariant wordt niet aangeboden in het studiejaar 2016-2017

Je hebt je altijd al willen verdiepen in het Nieuwe Testament? Je bent predikant of voorganger en wil je theologische kennis uitbouwen? Kom naar Kampen voor een uitdagende masteropleiding (60 ECTS) met als afstudeerrichting Nieuwe Testament! Op wetenschappelijk niveau én met hart voor de Bijbel. Ook mogelijk in deeltijd (2 jaar).

Thema: Het apostolische evangelie in klank en weerklank. Met o.a.:

  • Actuele ontwikkelingen in de nieuwtestamentische wetenschap
  • Achtergronden van het vroege christendom
  • Bijbelse theologie in theorie en praktijk
  • Hermeneutiek en heilsgeschiedenis
  • Module ‘De apostolische kerk’ met exegesewerkstuk in kleine groepjes
  • Bijvak hellenistisch Grieks, waarin teksten worden gelezen uit de Septuagint, Josefus of Philo en uit de vroege kerk (6 ECTS, ook als losse module te volgen)
  • Begeleide masterscriptie over een onderwerp naar keuze dat onder het thema valt

Toelating met een bacheloropleiding theologie, inclusief nieuwtestamentisch Grieks. Voor geïnteresseerden met theologie op HBO-niveau is een premaster mogelijk.

Hoofddocent: prof.dr. Rob van Houwelingen
Vaste docenten: drs. Tertius Bolhuis, classicus, voor hellenistisch Grieks; prof.dr. Ad de Bruijne voor hermeneutiek; nieuwe docent voor methodologie
Gastdocenten: prof.dr. Henk Bakker (VU Amsterdam); prof.dr. Armin Baum (FTH Gießen)

Oud-studenten over deze mastervariant:

De twee jaren studie in Kampen heb ik als zeer waardevol ervaren. Zowel de premaster als de eigenlijke master zijn inhoudelijk sterk en verdiepend geweest. Naast parate kennis heeft het me vooral een sterke methodologische basis gegeven waar ik jaren mee vooruit kan.
- Roelof Alkema, Groningen

Wat ik vooral mooi vind aan de studie Nieuwe Testament, is dat je zo dicht op de huid zit van de oudste bronnen van de apostolische traditie. Ook is het boeiend om te zien hoe die traditie werd doorgegeven in de vroege kerk.
- Jaap Cramer, Kampen

Heel waardevol om je ook op wetenschappelijk niveau bezig te kunnen houden met de wereld waar je als christen vandaan komt. En - nog een stapje terug - er in de colleges hellenistisch Grieks bij bepaald te worden hoezeer ook die wereld weer doortrokken was van de cultuur van die tijd. Colleges van deskundigen en tegelijk overduidelijk liefhebbers - daar ben je graag bij.
- Jan Willem Ploeg, Asperen

Meer informatie

Mail voor meer informatie: Mw. Elizabeth Blokland MSc (studieadviseur) of Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen (studieleider)

Zie de studiegids voor een uitvoerige beschrijving van deze variant en voor het complete programma.