EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Minors

Ben je je aan het oriënteren op het volgen van een minor? In Kampen kun je als niet-theologiestudent een minor Kerkelijk werk doen of een minor invullen met vakken naar eigen keuze.

De TU Kampen wil open én academisch nadenken over de Bijbel, geloven en kerk-zijn, hierin kun jij als student van buitenaf delen. Door bij ons een minor te volgen kom je in aanraking met écht gelovige en tegelijk academische docenten en kritische theologiestudenten. Zo kan je je blik verbreden en verdiepen in de theologie.

De TU Kampen biedt 4 minors aan:

  1. Minor Predikant
  2. Minor Kerkelijk Werk
  3. Educatieve minor (samenwerking met de VU te Amsterdam)
  4. Vrije minor

De minors zijn zo opgezet dat de eigen theologiestudenten zich kunnen specialiseren in de richting van hun toekomstig werkveld (in het geval van de eerste drie minors) of juist om zich te verbreden (in het geval van de Vrije minor). Voor niet-theologiestudenten zijn de minor Kerkelijk Werk en de Vrije minor bijzonder geschikt om te verdiepen in de theologie.

 

 Kerkelijk Werk 

 Vrije Minor 

 Studielast

 30 ec

 Vrij

 Periodes

 A en B

 A, B, C en/of D


Minor Kerkelijk Werk

In deze minor leer je te reflecteren op kerk-zijn en krijg je ook veel handvatten om te werken in de praktijk van kerkelijke gemeentes. Een ideale minor voor studenten die affiniteit hebben met praktisch werk in de kerk. Deze minor wordt aangeboden in de eerste twee kwartalen van het academisch jaar (periode A en B) en heeft een studielast van 30 ects.

De minor Kerkelijk Werk bestaat uit de volgende vakken:

Periode A

Vaknaam

Vakcode

ects

Integratie Praktische Theologie/Ecclesiologie

BA3aPT

 2

Bijbelse Hermeneutiek

BA3aBY

 2

Liturgiek/Homiletiek

BA3aLH

 3

Diaconiek/Missionaire Gemeente

BA3aMD

 3

Persoonlijk Functioneren1

BPF2

 1

Pastoraat/Gesprekstechniek

MPT1

 3

Stage

BA3bST

 1

Totaal

 

15


Periode B

Vaknaam

Vakcode

ects

Integratie Praktische Theologie /Wijsgerige Antropologie

BA3bWA

 3

Catechetiek/Godsdienstpsychologie

BA3bCG

 3

Poimeniek

BA3bPOI

 2

Praktijkopdracht

BA3bPO

 2

Themaweek 3B

BA3bTW

 1

Didactiek Catechese

MPT2

 4

Totaal

 

15


Vrije minor

De Vrije minor is zelf in te vullen met vakken uit de bachelor Theologie. Hierbij kun je dus niet alleen vakken uit het derde jaar, maar ook vakken uit het eerste en tweede jaar kiezen. Er zijn echter wel uitzonderingen. Bij sommige vakken is voorkennis nodig, waardoor er een ingangseis is. Kijk in de studiegids om zelf te oriënteren op de aangeboden vakken binnen de bachelor Theologie. Je kunt in de studiegids selecteren op vakken die geen ingangseisen hebben. De Vrije minor stel je altijd samen in overleg met de onderwijscoördinator. Zij kan je ook adviseren over de vakken die passen bij je interesse en bij inroostering. 

Stel dat er vanuit je opleiding qua studielast minder dan 30 ects is geroosterd voor de invulling van de minor of dat je vakken in andere periodes wilt volgen, dan is het mogelijk dit praktisch af te stemmen met de onderwijscoördinator. Zo kun je bijvoorbeeld ook een minor invullen met een studielast van 15 ects of vakken volgen uit periode C en D.

Vakbeschrijvingen

Voor een beschrijving van alle beschikbare vakken gebruik je de digitale studiegids. Zo krijg je een beeld van de inhoud van het vak, de lesmaterialen, de leerdoelen, studielast en bijbehorende werkvormen. Vooral als je je wilt oriënteren op een Vrije minor is het handig om deze gids goed door te nemen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de minors van de Theologische Universiteit Kampen? Praktische informatie over de voorwaarden voor een minor vind je op de pagina Toelating en inschrijving. De motivatie en ervaringen van studenten die eerder kozen voor een minor aan de TU vind je op de pagina Studenten aan het woord. Je kunt je natuurlijk ook direct het aanvraagformulier invullen.

Je kunt ook altijd contact opnemen met de onderwijscoördinator: Mw. Elizabeth Blokland.