EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Identiteit, ethiek en samenleving


Nieuwe master: identiteit, ethiek en samenleving: voor wie het een uitdaging vindt om als christen verantwoordelijkheid te dragen in onze samenleving. 


Speciaal als het gaat om ingrijpende vraagstukken rondom leiderschap, politiek en beleid, zorg of medische ethiek.  Of om identiteit vorm te geven in christelijke organisaties.


Deze master richt zich op theologen en professionals en iedereen die een leidinggevende maatschappelijke functie heeft,  leiders van organisaties en mensen die actief zijn in een politieke en publieke context, beleidsmakers en bezinners op identiteit.

De master Identiteit, ethiek en samenleving biedt een grondige theologische bezinning op je christelijke identiteit en verantwoordelijkheid in relatie tot de hedendaagse cultuur en samenleving. Want reflectie op eigen identiteit is essentieel in professionele praktijken.

Titel/graad:

MA

Voertaal:

Nederlands

Studielast:

60 ECTS

Start:

September

Vorm:

Voltijd

Aanmelden:

Voor 1 juni

Afstudeervariant:

Master Theologie Algemeen

Studieleiders:

Ad de Bruijne, Theo Boer,
Roel Kuiper

Collegegeld:

Beslisboom

CROHOIn onze  samenleving worden christenen steeds nadrukkelijker uitgedaagd hun eigen ‘identiteit’ te laten zien. Dat gebeurt in de politiek en het publieke debat, maar ook in de context van organisaties al dan niet met een eigen identiteit en in professionele praktijken. Dit masterprogramma geeft inzicht in de publieke dimensie van het christen-zijn en de maatschappelijke werkelijkheid. De afgestudeerde is met deze master beter in staat om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief in maatschappelijke organisaties te participeren of daar leiding aan te geven.

Deze master kan ook voorbereiden op verder onderzoek.


STUDIEPROGRAMMA        

Opzet en modules (elke module kent 6 EC)

In de algemene modules gaat het om de kennismaking met en de bezinning op een gereformeerde ‘worldview’ en om het thema ‘christelijke publieke verantwoordelijkheid’.

De op praktijken gerichte modules bestaan uit een keuzemenu uit telkens twee parallelle modules.

                                                Algemene Modules

Module 1: Hermeneutiek en context. Basisvragen bij de omgang met de Bijbel

 

Module 2:  Maatschappelijk en professioneel handelen in het licht van een christelijke levens- en wereldbeschouwing. Met betrekking tot sociale en professionele praktijken. Visies vanuit filosofie en debat.

 

Module 3: Christelijke identiteit, pluraliteit en de stap naar publieke ruimte van de politiek verantwoordelijkheid.

 

Een keuzetraject rond verschillende maatschappelijke velden en praktijken, waarmee iedere student een eigen combinatie van accenten en zo een eigen profiel kan creëren. Afgestemd op de vraag van de student om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief te handelen in professionele praktijken.

 

 

Identiteit en ethiek

Politieke theologie en leiderschap

Module 4

Identiteit in de praktijk van het christelijk onderwijs

Publieke theologie en de politieke praktijk

Module 5

Medische ethiek in de praktijk

Economische ethiek en leiderschap in de praktijk

Module 6

Verantwoordelijke samenleving

Verantwoordelijke samenleving

 

Module 7: Bijvak (6 EC)

Module 8: Afstudeertraject (18 EC), waarvan:

  • 1 EC aanvullende methodologie
  • 5 EC voorbereidende studie over het scriptieonderwerp 
  • 12 EC voor de scriptie zelf (lezen, concipiëren, schrijven, voordracht)


TOELATING EN INSCHRIJVING

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

  • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
  • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
  • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
  • een HBO-Bachelordiploma , aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Klik hier voor meer informatie over de pre-master.

Je kunt je inschrijven via studielink. Kies voor Master Theologie Algemeen en voor de afstudeervariant Identiteit en professionaliteit. Dan dien je direct een keuze te maken tussen voltijd (60 ECTS in 1 jaar) of deeltijd (maximaal 30 ECTS per jaar).


MEER WETEN?

Wil je meer weten over de Master Identiteit en professionaliteit? Neem contact op met de studiecoördinator of een van de studieleiders.

Onderwijscoördinator
Elizabeth Blokland

Studieleiders
Ad de Bruijne
Theo Boer
Roel Kuiper