Identiteit, ethiek en samenleving


Nieuwe master: identiteit, ethiek en samenleving: voor wie toegerust wil worden om als christen verantwoordelijkheid te dragen in onze samenleving. 


In onze  samenleving worden christenen steeds nadrukkelijker uitgedaagd hun eigen ‘identiteit’ te laten zien. Dat gebeurt in de politiek en het publieke debat, maar ook in de context van organisaties en maatschappelijke functies.

Deze interdisciplinaire master richt zich op theologen en andere academici, professionals en iedereen die een leidinggevende functie heeft,  mensen die actief zijn in een politieke en maatschappelijke context, beleidsmakers en bezinners op de identiteit van christelijke organisaties.

Dit masterprogramma geeft inzicht in de publieke dimensie van het christen-zijn in de maatschappelijke werkelijkheid. De afgestudeerde is met deze master beter in staat om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief in maatschappelijke praktijken en organisaties te participeren of daar leiding aan te geven.

 In de master komen theologische, wijsgerige, historische en politiek-maatschappelijke disciplines samen. De master kan voorbereiden op verder onderzoek. Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is welkom. 

Titel/graad:

MA

Voertaal:

Nederlands

Studielast:

60 ECTS

Start:

September

Vorm:

Voltijd/deeltijd

Aanmelden:

Voor 1 juni

Afstudeervariant:

Master Theologie Algemeen

Studieleiders:

prof. dr. Ad de Bruijne,

prof.dr. Theo Boer,
prof. dr. Roel Kuiper

Collegegeld:

Beslisboom

CROHO

66117


Jeroen Bakker, Student Master Identiteit, Ethiek en Samenleving:

"Wat me in deze master aantrekt is dat hij een bredere focus heeft dan de kerkelijke wereld. Volgens mij hebben we als Christenen een goed verhaal te vertellen in de volle breedte van het leven. Over hoe de wereld in elkaar zit, over wie mensen zijn, over wie God is, en over hoe dat ons samenleven stempelt. Ik zie geen reden om me daar voor te schamen of te laten marginaliseren. Ik geloof dat ik wat te zeggen heb, maar ik vind wel dat als ik iets wil zeggen, ik het verschuldigd ben om daar goed over na te denken. Deze master biedt me daar handvatten voor."


STUDIEPROGRAMMA        

Opzet en modules (elke module kent 6 EC)

In de algemene modules gaat het om de kennismaking met en de bezinning op een gereformeerde ‘worldview’ en om het thema ‘christelijke publieke verantwoordelijkheid’.

De op praktijken gerichte modules bestaan uit een keuzemenu uit telkens twee parallelle modules.

                                                Algemene Modules

Module 1: Hermeneutiek en context. Basisvragen bij de omgang met de Bijbel

 

Module 2:  Maatschappelijk en professioneel handelen in het licht van een christelijke levens- en wereldbeschouwing. Met betrekking tot sociale en professionele praktijken. Visies vanuit filosofie en debat.

 

Module 3: Christelijke identiteit, pluraliteit en de stap naar publieke ruimte van de politiek verantwoordelijkheid.

 

Een keuzetraject rond verschillende maatschappelijke velden en praktijken, waarmee iedere student een eigen combinatie van accenten en zo een eigen profiel kan creëren. Afgestemd op de vraag van de student om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief te handelen in professionele praktijken.

 

 

Identiteit en ethiek

Politieke theologie en leiderschap

Module 4

Identiteit in de praktijk van het christelijk onderwijs

Publieke theologie en de politieke praktijk

Module 5

Medische ethiek in de praktijk

Economische ethiek en leiderschap in de praktijk

Module 6

Verantwoordelijke samenleving

Verantwoordelijke samenleving

 

Module 7: Bijvak (6 EC)

Module 8: Afstudeertraject (18 EC), waarvan:

  • 1 EC aanvullende methodologie
  • 5 EC voorbereidende studie over het scriptieonderwerp 
  • 12 EC voor de scriptie zelf (lezen, concipiëren, schrijven, voordracht)


TOELATING EN INSCHRIJVING

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

  • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
  • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
  • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
  • een HBO-Bachelordiploma , aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Klik hier voor meer informatie over de pre-master.

Je kunt je inschrijven via studielink. Kies voor Master Theologie Algemeen en voor de afstudeervariant Identiteit, ethiek en samenleving. Dan dien je direct een keuze te maken tussen voltijd (60 ECTS in 1 jaar) of deeltijd (maximaal 30 ECTS per jaar).

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de Master Identiteit, ethiek en samenleving? Neem contact op met de studiecoördinator of een van de studieleiders.

Onderwijscoördinator
Elizabeth Blokland

Studieleiders
Ad de Bruijne
Theo Boer
Roel Kuiper