Losse vakken volgen

Bij de Theologische Universiteit Kampen is het ook mogelijk om losse vakken te volgen. Dit kan als contractant of als bijvakstudent.

Contractant

Er zijn steeds meer studenten die losse modules aan een universiteit volgen om verdieping te zoeken in het eigen vakgebied. Of juist omdat ze meer willen weten over theologie, maar niet direct een fulltime bachelor of volledige minor willen of kunnen volgen. Contractonderwijs (losse vakken volgen) biedt dan uitkomst. 

Deze regeling is niet bedoeld voor premasterstudenten.

Bijvakstudent

Bijvakstudenten studeren aan een andere universiteit of hogeschool en willen hun bijvak of hun minor in Kampen invullen.

Toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden:

Voor bachelorvakken geldt dat een student toelaatbaar is (overeenkomstig met de toelatingsvoorwaarden voor de bachelor) met de volgende getuigschriften:

  • Een vwo-diploma
  • Een diploma of getuigschrift dat door de universiteit met het vwo-diploma is gelijkgesteld. Bijvoorbeeld een getuigschrift dat aantoont dat de student een propedeuse van een hbo- of wo-opleiding op zak heeft.
  • Colloquium Doctum (de regeling hiervoor is te vinden op de website)

Voor mastervakken geldt dat een student toelaatbaar is (overeenkomstig met de toelatingsvoorwaarden voor de master) met de volgende getuigschriften:

  • Bachelor Theologie

In sommige gevallen is het mogelijk met een universitaire master losse vakken uit de master te volgen.

Specifieke toelatingsvoorwaarden:

Bij de verschillende modules staan instroomvoorwaarden. Aan deze voorwaarden moet je aantoonbaar voldoen. 

Welke modules

  • Alle modules staan open voor contractonderwijs, mits aan de toelatingsvoorwaarden kan worden voldaan. 
  • Stage, specialisatie, de bachelorproef en het afstudeerwerkstuk vallen buiten de mogelijkheden voor contractonderwijs.
  • In de studiegidsen kun je lezen welke modules er aangeboden worden en welke instroomvoorwaarden daaraan gekoppeld zijn.

Tarief

Het tarief dat contractanten per studiepunt betalen wordt jaarlijks door het CvB vastgesteld. Voor het studiejaar 2019-2020  bedraagt dit 137,50 EUR per studiepunt. Bijvakstudenten kunnen meestal met een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) de vakken bij ons volgen.

Restricties

  • Een student mag per collegejaar maximaal 20 EC als contractant doen.
  • Een student mag in totaal niet meer dan 40 EC als contractant doen.
  • Een bijvakstudent mag maximaal 30 EC bij ons invullen.

Procedure

Wil je als contractant of bijvakker modules volgen maar wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met de onderwijscoördinator. Kom je in aanmerking, dan besluit de toelatingscommissie of je aan de module(s) kan meedoen. Daarvoor dien je het aanvraagformulier in te vullen. Toelating vindt altijd plaats na overleg met de docent van de module. Als je toestemming hebt, meld je je bij de studentenadministratie. Eerst inschrijven en betalen, daarna krijg je de benodigde inloggegevens en kan je de vakken volgen.

In verband met de doorlooptijd is het belangrijk dat studenten zich uiterlijk 8 weken voor de start van een periode melden bij de onderwijscoördinator, mw. Elizabeth Blokland.