KERKELIJKE ROUTE


Predikant worden via kerkelijke route

De droom om predikant te worden heeft je nooit losgelaten, of die kwam pas op latere leeftijd. Inmiddels heb je een gezin, een baan en levenservaring. Maar het is nog niet te laat. Misschien is predikant worden via de kerkelijke route een optie. Je volgt dan bij ons een gedegen opleiding, samen met de studenten van de predikantsmaster. Aan het einde van de opleiding ontvang je een kerkelijk certificaat waarmee je een beroepbaarstelling in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kunt aanvragen. 

Criteria

Om voor dit traject in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

 • Je bent niet jonger dan 40 jaar
 • Je hebt en hbo- of wo-diploma
 • Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring in de kerk, bijvoorbeeld als kerkelijk werker, catecheet, ouderling, pastoraal werker

Procedure en aanmelden

Kom je in aanmerking voor deze route of wil je meer informatie, neem contact op met de onderwijscoördinator Elizabeth Blokland.

De toelatingsprocedure verloopt als volgt:

 1. Melding bij onderwijscoördinator.
 2. Aanmelding bij toelatingscommissie m.b.v. de volgende documenten:
 •  Motivatiebrief
 •  Kopie identiteitsbewijs
 •  Behaalde diploma’s en cijferlijsten
 •  Curriculum Vitae
 •  Overzicht van de kerkelijke activiteiten
 •  Attest van de kerkenraad, zoals voorgeschreven in de generale regeling van de GKv

Als de kandidaat in principe toelaatbaar blijkt, wordt de eigenlijke toelatingsprocedure in gang gezet:

3. Een 360-graden feedback (met behulp van een extern bureau).
4. Het maken van 6 instaptoetsen om te bepalen of de kandidaat het wetenschappelijk masterniveau van de predikantsopleiding aankan. 

Als aan alle vereisten is voldaan, wordt het dossier aan de toelatingscommissie voorgelegd. De commissie gaat ten slotte bij voldoende resultaat tot toelating over. 

Programma

Studenten in de kerkelijke route volgen alle vakken uit het programma van de predikantsmaster inclusief alle toetsingsmomenten, met uitzondering van de specialisatiestudie in één van de disciplines van de theologie. Eventuele vrijstellingen of alternatieve invulling van een module kun je aanvragen bij de examencommissie. Als je moeite met Engels of Duits hebt is het mogelijk dat je in overleg met de docent vervangende literatuur bestudeert. 

Bij de bijbelvakken gaan we ervan uit dat je (de brontalen) Hebreeuws en Grieks niet beheerst. Ter compensatie wordt een exegetisch (Bijbeluitleg) traject gevolgd onder leiding van docent Egbert Brink. Dit traject komt in de plaats van de gewone exegetische scripties Oude Testament en Nieuwe Testament. Het traject rond je af met een werkstuk binnen je eigen mogelijkheden en beperkingen. Deze moet de toets der kritiek kunnen doorstaan.

Hieronder een overzicht van de kerkelijke route in voltijd- en deeltijdvariant:

Overzicht kerkelijke route