EmailTwitterFacebookLinkedInGoogle Plus One

Fondsen en legaten

Benieuwd naar wat u voor de TU Kampen en gereformeerde theologie kunt betekenen?

Wilt u een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden om gereformeerd theologisch onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling te bevorderen? Neem geheel vrijblijvend contact op met het college van bestuur: drs. Jan de Jong MCM CMC, jdejong@tukampen.nl, tel. 06-22994647 of met de rector prof. dr. Roel Kuiper.

Uw gift is nodig voor:

  • de opleiding van nieuwe predikanten
  • relevant theologisch onderzoek en interessante publicaties
  • kennisuitwisseling met kerk en maatschappij
  • 50% van de financiering van de TU

Giften, legaten en lijfrenteschenkingen komen terecht in het Universiteitsontwikkelingsfonds (UOF). Daaruit worden belangrijke extra projecten gefinancierd.

Dankzij uw gift of legaat krijgen jonge wetenschappers de kans om onderzoek te doen. 

Geef uw bijdrage een speciale bestemming en kies uit een van de volgende voorbeelden:

Roelof Jan Dam, classicus in kerk en verzet

Ik ben Marc Janssens, journalist bij het ND en docent Grieks en Latijn aan de TU. Mijnpromotieonderzoek, begeleid door prof. George Harinck, beoogt een integrale studie naar mijn voorganger in Kampen, dr. R.J. Dam. Naast zijn markante rol in verzet, kerk, onderwijs en wetenschap komt ook zijn visie aan de orde op de vraag hoe we als christenen omgaan met de cultuur waarin we leven. Wat heeft Dams boek Stoa en literatuur in het licht der Schrift vandaag te zeggen?

Voor dit onderzoek is € 40.000 nodig.

Fondsen

Aan de TU zijn diverse fondsen verbonden:

Bankrelatie

ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit

logo anbi

De Theologische Universiteit en genoemde stichtingen hebben een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.