Diensten en tarieven


Kopiëren

In de bibliotheek is een kopieerapparaat aanwezig. Betalen kan met muntgeld in de automaat naast het kopieerapparaat (€ 0,05 per kopie - A4).

Tevens is het mogelijk tegen extra vergoeding kopieën/scans te laten maken.

Lenerspas

Bij verlies of beschadiging kan tegen vergoeding een nieuwe pas verstrekt worden.
Nieuwe lenerspas                                  € 2,50
Nieuwe studentenpas (chipkaart)      € 5,00     


Aanvragen boeken van TU Apeldoorn of John Smyth Library Amsterdam

Boeken uit de collecties van de Theologische Universiteit Apeldoorn en John Smyth Library kunt u via de catalogus van TU Kampen aanvragen. Van onderstaande leners wordt een vergoeding gevraagd, wanneer gekozen wordt het materiaal in Kampen af te halen.

Medewerker / student andere wetenschappelijke instelling   € 5,00 per boek
Predikant / theoloog / kerkelijk werker                                        € 5,00 per boek
Incidentele lener                                                                               € 5,00 per boek

NB: boete voor niet afhalen van dergelijke aanvragen bedraagt € 5,00 per boek voor alle leners, niet alleen voor bovengenoemde categorieën.

        

Aanvragen boeken en artikelen uit andere bibliotheken (IBL)

Bij het aanvragen van boeken uit andere bibliotheken verleent de bibliotheek bemiddeling voor medewerkers en studenten van de TU. De kosten daarvan zijn voor de rekening van de aanvrager. Aanvragen kunnen per e-mail aan de bibliotheek worden doorgegeven.

Boek       € 13,00 per band (uit buitenlandse bibliotheek € 16,00 per band)
Kopie
      € 6,50 per artikel