Bibliotheek Algemeen

             
De bibliotheek van de Theologische Universiteit heeft in de eerste plaats ten doel studenten en docenten van de universiteit te ondersteunen in hun onderzoek en studie. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden gebruikmaken van de bibliotheek.
De bibliotheek is gevestigd op het terrein van het voormalig Sint Anna-Convent. Een aantal van onze studieruimtes bevindt zich in het zogenaamde Linneweeversgildehuis, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het klooster.

      

De bibliotheek omvat ca. 150.000 banden en verleent toegang tot tal van online publicaties. Deze zijn allen te vinden via de catalogus.