Bijbelse Exege en Systematische Theologie (BEST)

De onderzoeksgroep BEST (Bijbelse Exegese en Systematische Theologie) is de gezamenlijke onderzoeksgroep van de TU Apeldoorn en de TU Kampen. BEST staat onder leiding van prof.dr. A. Huijgen. De focus van het onderzoek is gericht op Bijbelwetenschappen en kernthema’s van de gereformeerde theologie.

Binnen onderzoeksgroep BEST werken exegeten (Oude en Nieuwe Testament) en systematisch theologen (vooral dogmatici) samen onder het thema Discriminating Love. We gaan op zoek naar de spannende kanten van Gods liefde, die onderscheid maakt (bijvoorbeeld tussen zijn volk en andere volkeren), voorkeur toont (uitkomend in verkiezing) en oordeel. We willen nagaan hoe Gods onderscheidende liefde te waarderen is in het licht van de gereformeerde traditie. Het interdisciplinaire karakter van BEST biedt unieke kansen.

Meer informatie over deze onderzoeksgroep is hier te vinden op de website besttheology.nl

Wekelijks schrijven theologen van de onderzoeksgroep BEST een blog over theologie en actualiteit voor het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad .   Doel van het weblog is te laten zien dat theologie niet in een ivoren toren plaatsvindt.

Center for Church and Mission in the West (CCMW)

Aan de TU is het Center for Church and Mission in the West (CCMW) gevestigd.

CCMW staat onder leiding van prof.dr. Stefan Paas. De focus is de rol van de kerk in de westerse (seculiere) context. Het Deddens Kerkrecht Centrum is onderdeel van CCMW.

Voor meer informatie kijk hier en op: https://churchandmission.nl/

The Neo-Calvinism Research Institute (NRI)

Aan de TU is the Neo-Calvinism Research Institute (NRI) gevestigd.

NRI staat onder leiding van prof.dr. George Harinck. De focus is de traditie van calvinisme en neocalvinisme en de betekenis daarvan voor publieke theologie, samenleving, onderwijs.

In het expertisecentrum Centre for Dutch Reformation Studies (CDRS) werken de kerkhistorici onder leiding van prof. dr. E.A. de Boer samen aan het thema Religious Life and Ecclesial Practice: Europe and the Netherlands.

Kijk hier voor meer informatie of op: https://www.neocalvinism.org