Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.  Stukken voor de Raad van Toezicht dient u te richten aan het adres van de universiteit.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur.

De Generale Synode en de Landelijke Vergadering hebben gezamenlijk vijf personen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de TU Kampen (per 12 december 2020). Het betreft S.J. (José) Geertsema (MBA), ds. (Pieter) Groen, ds. A. (Arjan) Koster (secretaris), J. ( Jan) Westert (voorzitter) en drs. B.P. (Ben) Vreugdenhil.

e-mailadres: rvt@tukampen.nl

Voor een profielschets voor leden van de Raad van Toezicht klik hier of download hieronder.