De leden van de Raad van Toezicht en het Curatorium worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken.  Stukken voor de Raad van Toezicht of voor het Curatorium dient u te richten aan het adres van de universiteit.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur.

Het moderamen van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt heeft vijf personen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de TU Kampen (per 1 september 2017). Het betreft J. (José) Geertsema (MBA), prof. dr. L. (Leen) Hordijk, ds. (Pieter) Groen, ds. A. (Arjan) Koster, J. ( Jan) Westert en drs. B.P. (Ben) Vreugdenhil (adviseur NGP).

e-mailadres: rvt@tukampen.nl

Het Curatorium staat de Raad van Toezicht bij met betrekking tot het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.

Het curatorium bestaat uit ds. P. (Pieter) van den Berg, ds. B.C. (Bas) Buitendijk, prof. dr. C.G. Kruse, dr. P. (Pieter) Boonstra en prof. dr. B.P. (Bernard) Veldkamp en dr. G. (Geert) van Dijk (adviseur NGP)

e-mailadres: curatorium@tukampen.nl