De Raad van Advies staat het College van Bestuur bij met betrekking tot het toezicht op de identiteit en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling. Leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.  Stukken voor de Raad van Advies dient u te richten aan het adres van de universiteit.

De Raad van Advies is op 12 december 2020 benoemd in een gezamenlijke vergadering van de Generale Synode en de Landelijke Vergadering. De Raad bestaat uit ds. P. (Pieter) van den Berg, dr. P. (Pieter) Boonstra, dr. G. (Geert) van Dijk, prof. dr. J.E. (Jacqueline) van Muijlwijk-Koezen, dr. J.H. Soepenberg, prof. dr. ir. B.P. (Bernard) Veldkamp.

e-mailadres: curatorium@tukampen.nl

Voor een profielschets voor leden van de Raad van Advies klik hier of download hieronder.