Het bestuur van de Theologische Universiteit ligt bij het College van Bestuur. Prof. dr. R. (Roel) Kuiper is voorzitter College van Bestuur en rector en Drs. J.W. (Pim) Boven is lid College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht weet zich gebonden aan de code Goed bestuur universiteiten.

De Raad van Advies staat de Raad van Toezicht bij met betrekking tot het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.

De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken.

Stukken voor de Raad van Toezicht of voor de Raad van Advies dient u te richten aan het adres van de universiteit.

Meer weten? Mail of bel

R. Kuiper

rkuiper@tukampen.nl

038-4471710