Examencommissie

De taken van de examencommissie zijn onder andere:

 • Uitbrengen van studieadviezen voor eerstejaars Bachelorstudenten
 • Toelaten en vaststellen studieprogramma studenten met afwijkende studie route
 • Behandelen vrijstellingsverzoeken
 • Het CvB adviseren over jaarlijks op te stellen Onderwijs- en Examen Reglementen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor examens en diploma’s

In het reglement voor de examencommissie staat een onafhankelijke en krachtige borging van de kwaliteit van het onderwijs aan de TU centraal. De examencommissie vergadert in de regel negen keer per jaar.

Leden Examencommissie

 • prof. dr. J.H.F. Schaeffer (voorzitter)
 • dr. C. van den Broeke
 • M. Zijlstra-de Vries LLM (extern lid)
 • dr. J.A.G. Bosman (alumnus, extern lid)

  Indienen van brieven of vrijstellingsverzoeken

 • Brieven of verzoeken aan de examencommissie dienen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering ingediend te worden. Brieven kunnen gemaild worden naar examencommissie@tukampen.nl
 • Vrijstellingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen wanneer ze voorzien zijn van een ingevuld vrijstellingsformulier en het inhoudelijke advies van de betreffende docent.

Het reglement van de examencommissie, het vrijstellingsformulier en uitwisselingsformulier zijn te vinden via Sakai (inloggen vereist).

 

 

Meer weten? Mail of bel

J.H.F. Schaeffer

jhfschaeffer@tukampen.nl

038-4471710