De opleidingscommissie is een advies- en medezeggenschapsorgaan ten behoeve van het CvB voor alle zaken die het onderwijs betreffen. De taken en het functioneren van de opleidingscommissie staan uitgebreid beschreven in het reglement van de opleidingscommissie.

Samenstelling van de opleidingscommissie

Personeelsgeleding

  • E. (Elizabeth) Blokland – de Groot (onderwijscoördinator),  P. (Peter) van Veen (onderwijscoördinator)
  • J.M. (Hans) Burger
  • H. (Hayo) Wijma

Studentgeleding

  • S.C.W. (Sarah) Folmer-Jonker (student Bachelor en voorzitter)
  • Marianne Goudzwaard (student Master kerkgeschiedenis)
  • Naomi van Lobenstein (student Master predikant en notulist)

Meer weten? Mail, app of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl