De opleidingscommissie is een advies- en medezeggenschapsorgaan ten behoeve van het CvB voor alle zaken die het onderwijs betreffen. De taken en het functioneren van de opleidingscommissie staan uitgebreid beschreven in het reglement van de opleidingscommissie.

Samenstelling van de opleidingscommissie

Personeelsgeleding

  • Mw. Dr. M.G.P. (Myriam) Klinker – de Klerck (voorzitter)

  • Mw. Drs. E. (Elizabeth) Blokland – de Groot (onderwijscoördinator)

  • Drs. P. (Peter) van Veen (onderwijscoördinator)

  • Dr. J.M. (Hans) Burger

  • Drs. I.D. (Ieke) Haarsma

Studentgeleding

  • K. (Kasper) de Graaf (student Master predikant en notulist)

  • M. (Marijke) de Groot (student Master Predikant)

  • vacant (student Master Algemeen)

  • M. (Melanie) Spans (student Bachelor)

  • J.R.R. (Jan Rinke) Medendorp (student Bachelor

Meer weten? Mail of bel

M.G.P. Klinker-De Klerck

mklinker@tukampen.nl

038-4471710