Ontdek de Theoloog in jezelf

Wil jij van betekenis zijn voor de mensen om je heen? Ze helpen hun weg te vinden in onze ingewikkelde samenleving? Laten zien en ervaren dat er méér is?

Dan zit er misschien wel een theoloog in jou! Of je nu predikant wilt worden of op een andere wijze wilt bijdragen aan zingeving, in Kampen ontdek je of de studie Theologie past bij jouw toekomst. Je leert Bijbel en leven aan elkaar te verbinden. Je kunt kiezen voor een theologisch profiel waarin de Bijbeltalen een belangrijke rol spelen, maar je kunt ook kiezen voor modules die verbinding leggen tussen theologie en maatschappelijke vragen: zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en ondernemerschap en organisatiekunde. Tijdens je opleiding word je begeleid bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving.

Wil jij ontdekken of de studie Theologie past bij jouw toekomst? Kom naar onze online open dag op 23 april. Dit is het programma:

11:00 Informatie over de Bachelor Theologie

11:30 Chapelviering

12:15 Videochatten met studenten

13:00 Minicollege door een docent

13:30 vragen stellen via videochat aan onze onderwijscoordinator

Wil jij onze online open dag meemaken op donderdag 23 april 2020?

Stuur een mailtje naar: kennismaken@tukampen.nl

 

 

 

Theologie studeren in Kampen…

FALSE! Inderdaad leidt de driejarige master Predikant op voor een toekomst als dominee. Maar dit betekent niet dat je met een studie aan TU Kampen maar één kant op kunt. Er is ook de meer algemene master Theologie. Welke master je ook afrondt, dankzij je solide academische vorming kun je in veel werkvelden terecht.

Veel theologen komen ook in de volgende beroepen terecht:  journalist, redacteur, docent (VO/HBO/MBO/WO), onderzoeker, onderzoeksmedewerker, kerkelijk werker, missionair werker, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler of (kerkelijk) adviseur.

Een beetje TRUE, maar niet helemaal. Inderdaad lees je veel als student aan de TU Kampen, dat is inherent aan de studie. De bibliotheek is dan ook een van de meest indrukwekkende ruimten in ons gebouw. Maar de interactieve colleges, de contactmomenten onderling én natuurlijk je leven naast je studie zorgen ervoor dat jij met beide benen in de dynamische samenleving blijft.

FALSE! Onze studentenpopulatie telt steeds meer vrouwen. Zij willen in de toekomst een baan met impact. In de kerk maar ook daarbuiten. Eigenlijk net als de mannen.

FALSE! Een studie aan de TU Kampen is een prima academische basis voor het vinden van een uitdagende baan. In de kerk en daarbuiten. Dankzij de solide academische basis zitten vrijwel alle studenten snel na hun studie op een mooie plek in de samenleving.

TRUE! Een studie theologie roept vragen op in je omgeving, ja ook van geloofsgenoten. Het is een wat minder voor de hand liggende keuze dan de mainstream studies die massa’s studenten trekken. Je omgeving heeft vaak dezelfde vooroordelen als hierboven benoemd, maar die kan jij makkelijk ontkrachten. Je staat namelijk ergens voor, toch? Opvallend: mensen zonder christelijke achtergrond zijn regelmatig opvallend positief over deze studiekeuze.

Heb je je nog niet aangemeld? Schrijf je nu in voor een meeloopdag of open dag

Aanmelden

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de bachelor Theologie heb je de volgende diploma’s of getuigschriften nodig: vwo-diploma of hbo-propedeuse*. *Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan. Pas daarna ben je toelaatbaar.

Toelatingseisen