Ontdek de Theoloog in jezelf

Wil jij van betekenis zijn voor de mensen om je heen? Ze helpen hun weg te vinden in onze ingewikkelde samenleving?

Dan zit er misschien wel een theoloog in jou! Of je nu predikant wilt worden of op een andere manier wilt bijdragen aan zingeving, in Kampen ontdek je op welke manier theologie past bij jouw toekomst.

Nieuwsgierig? We organiseren meeloopdagen voor iedereen die interesse heeft in onze Bachelor Theologie. De studieadviseur vertelt je alles wat je wilt weten over studeren aan de TU Kampen.  Meld je aan voor een open dag via kennismaken@tukampen.nl. Wil je liever appen of op een ander moment chatten met studenten? Ook dat kan je aangeven via kennismaken@tukampen.nl! Vanaf september 2021 zijn we weer volledig gestart met fysiek onderwijs! Je van harte welkom voor een meeloopdag op donderdag 17 februari 2022 of donderdag 12 mei 2022! Je mag ook zelf een dag inplannen. De open dag is in Kampen, maar zoals het er nu uitziet starten we in 2022 met de Bachelor Theologie in Utrecht.

Onze eenjarige masteropleidingen zijn  hier te vinden. Als je daar meer over wil weten, neem even contact op met onze studieadviseur of kom op onze open masteravond op donderdag 24 maart 2022.

Tijdens je studie theologie leer je Bijbel en leven aan elkaar te verbinden. Je kunt in de Bachelor kiezen voor een theologisch profiel waarin de Bijbeltalen een belangrijke rol spelen, maar je kunt ook kiezen voor de route religie en samenleving met modules die verbinding leggen tussen theologie en maatschappelijke vragen

zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en organisatiekunde en leiderschap.

Tijdens je opleiding word je begeleid bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving. Als je kiest voor een route theologie, cultuur en samenleving kan je na de bachelor doorstromen naar een niet-theologische masteropleiding.

Na je bachelor kan je kiezen voor onze 3-jarige predikantsopleiding, of diverse 1- jarige masters. Deze 1-jarige masters richten zich op een breder theologisch beroepenveld. Denk aan beroepen als: journalist, redacteur, docent (VO/HBO/MBO/WO), onderzoeker, onderzoeksmedewerker, kerkelijk werker, missionair werken, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler, (kerkelijk) adviseur.

De masterprogramma’s bieden we in 2022-2023 in Kampen aan.

Meld je aan voor de online open dag!

Ik meld me aan!

Heb je vragen, twijfels of kun je niet kiezen? Mail, app of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl

Veelgestelde vragen

Tijdens je opleiding word je begeleid bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving. Misschien kom je er tijdens je studie achter dat je dominee wilt worden. Of je kiest voor een route religie en samenleving om na je bachelor door te stromen naar een andere master aan de TU of een niet-theologische master aan een andere universiteit.

De driejarige master Predikant stoomt je klaar voor een toekomst als dominee. Maar je kunt ook kiezen voor een algemene master Theologie, daarmee kan je in veel werkvelden terecht komen. Veel theologen komen in de volgende beroepen terecht:  journalist, redacteur, docent, onderzoeker, kerkelijk werker, missionair werker, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler of (kerkelijk) adviseur.

Als je kiest voor de route religie en samenleving maak je verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Onder andere tijdens de module organisatiekunde en leiderschap duik je in maatschappelijke en economische vraagstukken. Je leert nadenken over leiderschap, het organiseren van (veranderings-)processen en het adequaat inspelen op veranderingen in de samenleving

Ja! Als je kiest voor de module Politiek en recht maak je kennis met de wetenschapsgebieden politieke filosofie, politicologie, publiek recht, politieke theologie en kerkelijk recht in hun onderlinge betrokkenheid. Na een bachelor Theologie kan je kiezen voor een master in een ander vakgebied.

Nee, als je kiest voor de Bachelorroute religie en samenleving kan je ook voor zowel een theologische als een niet-theologische master kiezen.