Ontdek de Theoloog in jezelf

Wil jij van betekenis zijn voor de mensen om je heen? Ze helpen hun weg te vinden in onze ingewikkelde samenleving?

Dan zit er misschien wel een theoloog in jou! Of je nu predikant wilt worden of op een andere wijze wilt bijdragen aan zingeving, in Kampen ontdek je op welke manier theologie past bij jouw toekomst.

Nieuwsgierig?  Je bent van harte welkom om een dag mee lopen met de colleges. In verband met de coronacrisis kan dat alleen online.

Dat kan op donderdag 4 juni.

De studieadviseur vertelt je alles wat je wilt weten over studeren aan de TU Kampen en je mag meedoen met een chapelviering. Meld je aan via kennismaken@tukampen.nl.

Tijdens je studie theologie leer je Bijbel en leven aan elkaar te verbinden. Je kunt in de Bachelor kiezen voor een theologisch profiel waarin de Bijbeltalen een belangrijke rol spelen, maar je kunt ook kiezen voor de route religie en samenleving met modules die verbinding leggen tussen theologie en maatschappelijke vragen:

zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en ondernemerschap en organisatiekunde.

Tijdens je opleiding word je begeleid bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving. Als je kiest voor een route religie en samenleving kan je na de bachelor doorstromen naar een niet-theologische masteropleiding. Voor meer informatie over onze masteropleidingen kan je hier onze webinar bekijken of je aanmelden voor een online college.

Heb je vragen, twijfels of kun je niet kiezen? Mail, app of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl

Inschrijven voor een online open dag

Veelgestelde vragen

Tijdens je opleiding word je begeleid bij het ontdekken wat je roeping is als christen in de samenleving. Misschien kom je er tijdens je studie achter dat je dominee wilt worden. Of je kiest voor een route religie en samenleving om na je bachelor door te stromen naar een andere master aan de TU of een niet-theologische master aan een andere universiteit.

De driejarige master Predikant stoomt je klaar voor een toekomst als dominee. Maar je kunt ook kiezen voor een algemene master Theologie, daarmee kan je in veel werkvelden terecht komen. Veel theologen komen in de volgende beroepen terecht:  journalist, redacteur, docent, onderzoeker, kerkelijk werker, missionair werker, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler of (kerkelijk) adviseur.

Als je kiest voor de route religie en samenleving maak je verbinding tussen theologie en maatschappelijke vragen. Onder andere tijdens de module ondernemerschap en organisatiekunde duik je in maatschappelijke en economische vraagstukken. Je leert nadenken over leiderschap, het organiseren van (veranderings-)processen en het adequaat inspelen op veranderingen in de samenleving

Ja! Als je kiest voor de module Politiek en recht maak je kennis met de wetenschapsgebieden politieke filosofie, politicologie, publiek recht, politieke theologie en kerkelijk recht in hun onderlinge betrokkenheid. Na een bachelor Theologie kan je kiezen voor een master in een ander vakgebied.

Nee, als je kiest voor de Bachelorroute religie en samenleving kan je ook voor zowel een theologische als een niet-theologische master kiezen.

Schrijf je in!

Voor toelating tot de bachelor Theologie heb je de volgende diploma’s of getuigschriften nodig: vwo-diploma of hbo-propedeuse*. *Wil je toegelaten worden met een hbo-propedeuse? Vraag dan bij de toelatingscommissie een beschikking aan.

Toelatingseisen